Εβδομήντα χρόνια αυτός ο... χάνδαξ στα Τριάντα,  ακόμη πλημμυρίζει

Χωρίς κανένα σχόλιο, το σχόλιο της “ΡΟΔΙΑΚΗΣ” που εντόπισε ο φιλόλογός μας Αλέξανδρος Κατσαράς.

Πριν από 70 χρόνια έγινε!!!

Και πολύ φοβόμαστε ότι αυτός ο... χάνδαξ θα εξακολουθεί να πλημμυρίζει και μετά από 70 ακόμα χρόνια..!