Έρευνα για τα ολοθούρια στα Δωδεκάνησα

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τη διεξαγωγή έρευνας σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου για την εμπορική αξιοποίηση των ολοθούριων, ενός νέου αλιεύματος υψηλής διατροφικής αλλά και ιατροφαρμακευτικής αξίας.

Τα ολοθούρια, που ονομάζονται και θαλάσσια αγγούρια και είναι είδος εχινόδερμων σκουληκιών,  έχουν υψηλή διατροφική αξία λόγω των βιοδραστικών μεταβολιτών που περιέχουν με στόχο αφενός την τελική παραγωγή καινοτόμων εδεσμάτων με υψηλή εξαγωγική αξία και αφετέρου πρώτων υλών για τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας.

Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου έγκειται στην είσοδο νέων αλιευτικών πόρων με ισχυρό διατροφικό ενδιαφέρον στην παραγωγική αλυσίδα, στη ρυθμιστική βελτίωση της αλιευτικής τεχνολογίας για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών αποθεμάτων, στην ανάπτυξη μεταποιητικής τεχνολογίας ώστε να παραχθούν καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας άγνωστα στην παραδοσιακή αλιεία και με πολλαπλές βιομηχανικές εφαρμογές (ολοθούρια ως τροφή αλλά και ως πηγή βιοδραστικών ουσιών) και στην ανάπτυξη τεχνολογίας εκκολαπτηρίων και υδατοκαλλιέργειας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου της μικρής παράκτιας αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η ενίσχυση της καινοτομίας και η πιστοποίηση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων ώστε να διασφαλιστεί η αξία τους.

Πρόκειται για πειραματική συλλογή Ολοθούριων του γένους Holothuria στη θαλάσσια περιοχή των Δωδεκανήσων και συγκεκριμένα στην Αστυπάλαια, Λέβιθα, Κίναρο, Σύρνα, Χάλκη, Αλιμία, Ρόδο, Σεσκλί, Σύμη, Τήλο, Νίσυρο, Περγούσα, Γυαλί, Κω, Ψέριμο, Πλατή, Κάλυμνο, Λέρο, Λειψούς, Αρκιούς, Πάτμο, Φούρνους, Αγαθονήσι.

Οι δειγματοληψίες αυτές θα πραγματοποιηθούν σε σημεία που θα αναδειχθούν μέσα από υποδείξεις των αλιέων της περιοχής και αυτοψίες από την Ερευνητική Ομάδα.

Η συλλογή των οργανισμών θα γίνει σε βάθη έως 25 m., με αυτόνομη κατάδυση (Scuba) από τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας.

Τα δείγματα μετά τη συλλογή τους θα μεταφερθούν στο Εργαστήριο Ωκεανογραφίας του τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τα άτομα που θα αποτελούν την ερευνητική ομάδα στο πεδίο είναι οι:
1) Βαφείδης Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
2) Αντωνιάδου Χρυσάνθη, Ε.ΔΙ.Π., Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3) Αποστολογάμβρου Χρυσούλα, Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.