Οι αντιφάσεις στην Καρδιολογία

Γράφει ο Δημήτρης Κρεμαστινός, Καθηγητής Καρδιολογίας

Οι αντιφάσεις όχι μόνον στην Καρδιολογία αλλά γενικότερα στην Ιατρική αποτελούν κανόνα. Άλλωστε με τις αντιφάσεις που διατυπώνονται στην εξελισσόμενη έρευνα διαμορφώνεται γενικά η πρόοδος της επιστήμης.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν δύο πρόσφατες πολυκεντρικές μελέτες. Η πρώτη ανακοινώθηκε στο τελευταίο Πανευρωπαϊκό συνέδριο στο Παρίσι και η δεύτερη προέρχεται από Πανεπιστήμια του Καναδά και δημοσιεύθηκε στο εγνωσμένου κύρους Ιατρικό Περιοδικό «Annals of Internal Medicine». Η μελέτη μάλιστα αυτή προβλήθηκε ιδιαιτέρως από το BBC με το ερώτημα εάν θα πρέπει να τροποποιηθεί η υγιεινή διατροφή του ανθρώπου με την κατανάλωση του κόκκινου κρέατος.

Όσον αφορά τη δεύτερη μελέτη. Μέχρι πρότινος σε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνώς αναγραφόταν ότι η διάνοιξη της υπεύθυνης αρτηρίας για το έμφραγμα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ένοχη αρτηρία του εμφράγματος χωρίς να επιχειρείται διάνοιξη τυχόν υπαρχόντων στενώσεων στις άλλες αρτηρίες της καρδιάς.
Όμως η συγκεκριμένη μελέτη με το όνομα COMPLETE που μετείχαν 4041 ασθενείς από 140 κέντρα και 31 χώρες έδωσε διαφορετικά από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Παρατηρήθηκε ελάττωση των θανάτων και των εμφραγμάτων κατά 26% όταν γινόταν παράλληλα διάνοιξη όλων των σοβαρών στενώσεων σε όλες τις αρτηρίες της καρδιάς. Όμως μια μελέτη δεν μπορεί να θεωρηθεί αρκετή όταν όλες οι μελέτες που έλαβαν χώρα από την εφαρμογή της αγγειοπλαστικής μέχρι σήμερα εδώ και 40 χρόνια απέδειξαν ότι η αντιμετώπιση με αγγειοπλαστική (μπαλόνι) όλων των στενώσεων που απεικονίζονται στη στεφανιογραφία σε άρρωστους χωρίς συμπτώματα δεν έχουν δείξει ότι ο άρρωστος ωφελείται από αυτή την επέμβαση. Κατά συνέπεια,  θα απαιτηθούν περισσότερες μελέτες για να τεκμηριωθεί αυτή η άποψη.

Η δεύτερη μελέτη για την οποία η ιστοσελίδα του BBC  διερωτήθηκε εάν το κόκκινο κρέας επανέρχεται στο μενού, οδηγεί σε ανατρεπτικά συμπεράσματα. Μέχρι σήμερα, έχει παγιοποιηθεί η άποψη ότι η κατανάλωση του κόκκινου κρέατος και των παραγώγων του  προκαλεί όχι μόνο αύξηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων αλλά και όλων των μορφών καρκίνου και κυρίως του εντέρου. Την κλασική αυτή άποψη ακυρώνει η συγκεκριμένη μελέτη .
Όμως μια μόνο μελέτη ίσον καμία μελέτη. Άλλωστε οι αντιφάσεις σε επιστημονικά θέματα δεν είναι πάντα αθώες γιατί πολλές φορές υποκρύπτουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα.