Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου

Την ερχόμενη Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, πρόκειται να συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, του δήμου Ρόδου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη,  είναι τα εξής:
1) Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση στο Ο.Τ._83  σχεδίου πόλεως Ρόδου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με  δικαστική απόφαση.»

2) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΣΚΕΥΟΥ  επί της οδού Απολ. Ροδίου 40 (Έγγραφο ΑΠ 4945/22-11-2019 Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
3) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ- ΚΟΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ» επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 40. ( Έγγραφο ΑΠ 4946/22-11-2019 Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

4) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος επί της οδού Δημοκρατίας 13 (Έγγραφο ΑΠ 4944/22-11-2019 Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
5) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΣΚΟΝΗ- ΔΕΘΕΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων 32. (Έγγραφο ΑΠ 2831/17-7-2019 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης.

6) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜ & ΣΙΑ ΟΕ επί της οδού Πλατ. Ιπποκράτους 22 10-12 ( Έγγραφο ΑΠ 4890/20-11-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).
7) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ επί της Λεωφόρου Ηρακλειδών 80 στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/64948/27-11-2019 Δ.Ε. Ιαλυσού).