Επιτροπή ισότητας στο πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ανασυγκροτείται με απόφαση της πρυτάνισσας του πανεπιστημίου Αιγαίου Χρυσής Βιτσιλάκη η επιτροπή ισότητας των φύλων (ΕΙΦ) του πανεπιστημίου Αιγαίου η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Καντσά Βενετία ΔΕΠ, Πρόεδρο
2. Κων/νο Γιαννακόπουλο ΔΕΠ
3. Πετροπούλου (Κρίστη) Χρυσάνθη ΔΕΠ
4. Διονύσιο Γουβιά ΔΕΠ
5. Αναστασία Ζήση ΔΕΠ

6. Ποθητή Χατζαρούλα ΔΕΠ
7. Κοντοχρήστου Αθανασία Υποψήφια Διδακτόρισσα
8. Κουρουτσίδου Μαρία Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
9. Μπουλμπούλη Ευστράτιο Διοικητικό Προσωπικό.