Εκσυγχρονισμός ηλεκτρονικού δικτύου δήμου Νισύρου

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής  αναβάθμισης των υπηρεσιών του δήμου, που αποτελεί μέρος του εκσυγχρονισμού του δήμου Νισύρου, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, πραγματοποιήθηκε ολική αντικατάσταση της δομημένης καλωδίωσης, στο κτήριο του δήμου Νισυρίων.

Αναλυτικότερα, το εργασιακό περιβάλλον αναβαθμίζεται  με πιο γρήγορες ταχύτητες ίντερνετ, η ασφάλεια όλων των ηλεκτρονικών συσκευών έχει επιτευχθεί με τη χρήση κεντρικού UPS συστήματος, η εγκατάσταση και η χρήση δικτυακών εκτυπωτών μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της  χρήσης αυτών και ταυτόχρονα  εξοικονομούνται πόροι και χρήματα.
Ο νέος χώρος που έχουν τοποθετηθεί τα ηλεκτρονικά συστήματα, προσφέρει ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες λειτουργίας  και συντήρησης.