Συγκροτήθηκαν οι τομείς Πολιτικής του ΚΙΝΑΛ

Το Κίνημα Αλλαγής προχώρησε  στη συγκρότηση 37 Τομέων Πολιτικής.

Οι Τομείς αναλαμβάνουν την προγραμματική επεξεργασία των θέσεων του κόμματος και τις καθημερινές πολιτικές του παρεμβάσεις στα πολιτικά ζητήματα που ανακύπτουν.

Στο νέο σχήμα Τομέων εντάσσονται περισσότερα από 1300 στελέχη του κόμματος. Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο του επιμέρους σχεδιασμού του κάθε Τομέα, θα αξιοποιηθεί κάθε διαθεσιμότητα και άλλων στελεχών να συμμετάσχουν.

Για τη συγκρότηση των Τομέων Πολιτικής, αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα οι αυτοπροτάσεις των στελεχών, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην ανοιχτή πλατφόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στους Τομείς, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το σύνολο των στελεχών και μελών του Κινήματος Αλλαγής.

Τα στελέχη από την περιοχή της Δωδεκανήσου που μετέχουν  στους τομείς πολιτικής  του Κινήματος Αλλαγής είναι τα εξής:
Στον τομέα Τουρισμού 
Γραμματέας Νικητιάδης Γιώργος
Στον τομέα Νησιωτικής Πολιτικής
Γραμματέας: Φτακλάκη Λίτσα
Στον Τομέα Εργασίας
Τρίπης Νικόλαος και
Χατζησάββας Σάββας 

Στον τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίων
Παλαιολόγος Μιχάλης.