Ισχυροποίηση των δεσμών με τους ομογενείς επιδιώκει ο δήμος Ρόδου

Να ισχυροποιήσει τους δεσμούς με τους απόδημους συμπατριώτες μας, θέτει ως μία από τις προτεραιότητές του ο δήμος της Ρόδου.

Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας αντικείμενο της οποίας θα είναι η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών του δήμου Ρόδου με τους ομογενείς.

Ειδικότερα, στην απόφασή του ο δήμαρχος, αναφέρει τα εξής:
«Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών του Δήμου Ρόδου με τους ομογενείς ροδίτες, μέσα από τη συνεργασία με συλλόγους Ροδίων ή/και Δωδεκανησίων ομογενών στο εξωτερικό, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους, υπηρεσιακούς και πολίτες του Δήμου Ρόδου:
1) κ. Κωνσταντίνο Ταρασλιά του Σωτηρίου-Αλέκου, Αντιδήμαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων.
2) κ. Μιχαήλ Σεΐτη του Κωνσταντίνου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Απόδημων Ροδίων.
3) κ. Δημήτριο Τσίκκη του Νικολάου, Δημοτικό Σύμβουλο και πρόεδρο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ.
4) κα Δέσποινα Χατζηδιάκου, άμισθη σύμβουλο του Δήμου Ρόδου, σε θέματα πολιτισμού, αποδήμων και διεθνών σχέσεων του Δήμου Ρόδου.
5) κα Δέσποινα Αντωναράκη του Εμμανουήλ, υπάλληλο του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου.

Β. Αντικείμενο της παραπάνω Ομάδας Εργασίας είναι η δια αλληλογραφίας καθώς και η δια ζώσης συνεργασία με συλλόγους της Ρόδου ή/και Δωδεκανησίων ομογενών στο εξωτερικό, με σκοπό την από κοινού διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, ενημερώσεων και προβολής της νήσου Ρόδου. 

Γ. Η διάρκεια των εργασιών της ομάδας εργασίας ακολουθεί τη δημοτική θητεία, εκτός εάν τροποποιηθεί με νεότερη σχετική απόφαση.
Δ. Η σύνθεση της παραπάνω ομάδας εργασίας, δύναται να ενισχύεται στο μέλλον με νέα μέλη, με νεότερες σχετικές αποφάσεις Δημάρχου.

Ε. Τα αναφερόμενα οριζόμενα μέλη, θα απασχολούνται για τους σκοπούς της παραπάνω ομάδας εργασίας, αφιλοκερδώς χωρίς να δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή, πλην των εξόδων που θα απαιτηθούν για τους προαναφερόμενος σκοπούς. Ειδικότερα, η ανωτέρω δημοτική υπάλληλος, που θα εκτελεί και χρέη γραμματέα της ομάδας εργασίας, θα απασχολείται για τους σκοπούς της παραπάνω ομάδας εργασίας, στο πλαίσιο των υπαλληλικών της καθηκόντων και παράλληλα με τις έως σήμερα εν ισχύ υπαλληλικές της υποχρεώσεις, εντός του ισχύοντος ωραρίου της, χωρίς να δικαιούνται επί πλέον αμοιβή.

Ο Δήμαρχος
Αντώνης Β. Καμπουράκης».