Στη Βουδαπέστη και στο Jászberény το Γυμνάσιο του Γενναδίου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εrasmus+ ΚΑ201 T.A.C.K.E.D. "Traditional Arts and Crafts to Keep away Early Drop-out" (2018-1-ΕL01-KA201-047659) στη Βουδαπέστη και στο Jászberény της Ουγγαρίας από 1 έως 6 Δεκεμβρίου 2019.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, του Γυμνασίου Γενναδίου Ρόδου και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας RICHeS – Rhodes International Culture & Heritage Society.

Στη συνάντηση συμμετείχαν συνολικά αντιπρόσωποι εννιά οργανισμών από Ελλάδα, Ιταλία και Ουγγαρία. Το πλούσιο πρόγραμμα της πενθήμερης συνάντησης περιελάμβανε παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ουγγαρίας, καθώς και επισκέψεις σε σχολεία της Βουδαπέστης προκειμένου να μελετηθεί ο τρόπος διδασκαλίας πολλών και ποικίλων τεχνικών και καλλιτεχνικών ειδικοτήτων.

Σημειώνεται ότι οι ειδικότητες αυτές προσφέρουν πολύπλευρα κίνητρα μάθησης και αποτελούν μοχλό αξιοποίησης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, με απώτερο στόχο τον ορθό επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών, σύμφωνα με τις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, και την αποφυγή της σχολικής διαρροής.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Szily Kalman Vocational School, στο Jaschik Kalman Vocational School και στο Budapest Fashion School.
Την Τετάρτη 4/12/2019 οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν από το δήμαρχο του Jászberény και το Klapka Gyorgy Vocational School.

Πέραν των τυπικών δραστηριοτήτων, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση στο κτήριο του Ουγγρικού Κοινοβουλίου, που αποτελεί ένα από τα επιβλητικότερα κτήρια Κοινοβουλίων της Ευρώπης.