Είκοσι προσλήψεις εποχικών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων

Σε προσλήψεις είκοσι ατόμων, για εποχική απασχόληση, πρόκειται να προβεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για διάστημα 5 μηνών και συγκεκριμένα ανά τόπο και ειδικότερα είναι:

Κωδικός     Tόπος         Ειδικότητα        Αριθμός
θέσης    απασχόλησης     ατόμων

110    ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ    ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ         5
             ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ          ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
                                           ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
                                          ΦΥΛΑΚΩΝ
                                           ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
111     ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ    ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ    5
           ΜΟΥΣΕΙΟ           ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
                                       ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
                                        ΦΥΛΑΚΩΝ
                                      ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

112     ΠΑΝΑΓΙΑ του    ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ    1
           ΚΑΣΤΡΟΥ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
                                     ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
                                      ΦΥΛΑΚΩΝ
                                  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
113     ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ    ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ    1
          ΣΥΛΛΟΓΗ        ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
                                    ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
                                     ΦΥΛΑΚΩΝ
                               ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

114     ΑΚΡΟΠΟΛΗ     ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ    1
             ΛΙΝΔΟΥ        ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
                                  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
                                   ΦΥΛΑΚΩΝ
                               ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

115     ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΝΔΟΥ    ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ    1
                                        ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
                                           ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
                                             ΦΥΛΑΚΩΝ
                                        ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

116     ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ    ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ    1
          ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩ     ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
                                       ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
                                       ΦΥΛΑΚΩΝ
                                     ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

117    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ    ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ    1
    ΧΩΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
    ΚΩ                                   ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
                                              ΦΥΛΑΚΩΝ
                                       ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
118     CASA ROMANA    ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ    1
    (ΡΩΜΑΪΚΗ ΟΙΚΙΑ ΚΩ)    ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
                                            ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
                                               ΦΥΛΑΚΩΝ
                                          ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
119     ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ    ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ    1
    ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
                                           ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
                                             ΦΥΛΑΚΩΝ
                                      ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
120     ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ    ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ    1
               ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
                                    ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
                                          ΦΥΛΑΚΩΝ
                                     ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
121     ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ    ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ    1
    ΧΩΡΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
    ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
     ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ