Δάνεια σε όσους επλήγησαν από την πτώχευση του Thomas Cook

Ξεκινάει άμεσα η χορήγηση δανείων επιδοτούμενων τόκων προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση του Thomas Cook και των θυγατρικών του, μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών, από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας II της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ύστερα από έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός χορηγούμενων δανείων ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ εισφέρονται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και τα 60 εκατ. ευρώ από τις συνεργαζόμενων τράπεζες, ενώη αποπληρωμή των δανείων θα υλοποιείται σε δύο έως πέντε έτη.

«Οι συμβάσεις της Αναπτυξιακής Τράπεζας για το χρηματοδοτικό αυτό προϊόν βρίσκονταιήδη στις τράπεζες προκειμένου να υπογραφούν και να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης αυτών. Τα δάνεια αφορούν μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να λαμβάνουν από τις τράπεζες συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επιδοτούμενων τόκων ακόμα και στο 100%» δήλωσε σχετικά με το θέμα ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.