Στις 30 Ιανουαρίου 2020 θα εξεταστούν οι προσφυγές της ΑΝΕ Καλύμνου για τις άγονες γραμμές

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr η 30ή Ιανουαρίου 2020 ορίστηκε ως ημερομηνία που θα εξεταστούν οι προδικαστικές προσφυγές που κατέθεσε η ΑΝΕΚ και στρέφονται κατά του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για 2 άγονες γραμμές.

Οι εν λόγω προδικαστικές προσφυγές θα εξεταστούν από το 3ο Κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π).
Η ΑΝΕΚ διά του δικηγορικού Γραφείου «Θεοφανόπουλος -Νταλάκος- Φασόλης»  εξειδικευμένου σε ναυτιλιακά θέματα, κατέθεσε την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 προδικαστικές προσφυγές για τις δύο γραμμές:
1. ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή 4 φορές την εβδομάδα και
2. ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή. (θερινούς μήνες).
Να θυμίσουμε ότι κατά την  πρώτη φάση της αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής στον Μειοδοτικό Διαγωνισμό του ΥΝΑΝΠ για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν τυπικές παραλείψεις στα δικαιολογητικά της ΑΝΕΚ για τις 2 παραπάνω γραμμές.

Συγκεκριμένα:
- Γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή 4 φορές την εβδομάδα.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η ΑΝΕΚ δεν έγιναν αποδεκτά καθόσον ζητείται από την Εταιρεία διευκρίνηση αναφορικά με το  μετοχικό κεφάλαιό της. Απαιτείται βεβαίωση του Προέδρου της Εταιρείας ότι δεν υπήρξε κάποια μεταβολή. Να σημειώσουμε ότι η ΑΝΕΚ  είναι η μοναδική Εταιρεία που υπέβαλε προσφορά.

Από τη στιγμή  που γίνει δεκτή η προδικαστική προσφυγή που θα κατατεθεί με τη σχετική διευκρίνηση θα προχωρήσει η β΄φάση και το άνοιγμα της οικονομικής της προσφοράς, προκειμένου να κατακυρωθεί και τυπικά στην ΑΝΕΚ η γραμμή:
- Γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή. (θερινούς μήνες)
Στη γραμμή αυτή συμμετείχαν τέσσερις ναυτιλιακές εταιρείες . Η ΑΝΕΚ, η ΛΑΦΑΣΙ ΝΕ, η ΧΑΝΙΑ Ι ΝΕ και η ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΕ.
Τα δικαιολογητικά των 3  πρώτων  εταιρειών δεν έγιναν αποδεκτά. Συγκεκριμένα, για την ΑΝΕΚ απαιτείται πιστοποιητικό έτους κατασκευής του σκάφους. Μετά την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών που τυχόν υποβληθούν από τις Εταιρείες των οποίων δεν έγιναν αποδεκτά τα διακιολογητικά θα προχωρήσει η β΄φάση με το άνοιγμα των  οικονομικών προσφορών ποκειμένου να αναδειχθεί ο μειοδότης.

Από τη στιγμή που γίνουν αποδεκτές οι προδικαστικές προσφυγές της ΑΝΕΚ αναμένεται να της κατακυρωθεί η γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή, ενώ η  γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή, θα κατακυρωθεί στην Εταιρεία από αυτές που θα εγκριθεί η συμμετοχή τους  στη β΄φάση και θα έχουν τη μικρότερη οικονομική προσφορά.