Εξασφαλίστηκε η σίτιση στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου

Μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς εξασφαλίστηκε η σίτιση για το Μουσικό Σχολείο Ρόδου μετά από ενέργειες της Δημοτικής Αρχής τις τελευταίες ημέρες.

Όπως λέει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τηλέμαχος Καμπούρης, το θέμα αυτό αποτελούσε πρωταρχικό μέλημα της Δημοτικής Αρχής και μόλις προέκυψε πρόβλημα κινήθηκαν άμεσα ώστε να διευθετηθεί και να καλυφθεί το κενό, σε συνεννόηση με τον τοπικό προμηθευτή.

Παράλληλα, ενήργησαν και για την εξασφάλιση της σίτισης για το χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής περιόδου.

Μάλιστα, ήδη αναρτήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού που προκηρύσσει ο Αντιδήμαρχος για την περίοδο αυτή.

Πρόκειται για πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο δηλαδή την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια φαγητού για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ρόδου για το έτος 2020, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 63 χιλιάδων ευρώ περίπου.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ερχόμενη Τρίτη 21 Ιανουαρίου στις 9:00 το πρωί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.