Σοβαρό πρόβλημα με το “πάγωμα” των  Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΕΦΚΑ

Σοβαρό είναι το πρόβλημα που έχει αρχίσει να καταγράφεται και στην περιοχή μας, από το «πάγωμα» της λειτουργίας της τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) καθώς εξαιτίας διάφορων διοικητικών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί, οι επιτροπές αυτές έχουν να συνεδριάσουν από τον περασμένο Απρίλιο!

Το γεγονός αυτό, δημιουργεί μια σειρά σοβαρότατων προβλημάτων στη λειτουργία των υπηρεσιών, αλλά κυρίως προς τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τους εργοδότες, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να προσφύγουν σε αρμόδια επιτροπή (σε τοπικό επίπεδο) έτσι ώστε να εξεταστεί το αίτημά τους.

Η κατάσταση αυτή, έχει δημιουργήσει μια σειρά καθυστερήσεων σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων, ειδικά μάλιστα για εργαζόμενους και ασφαλισμένους που έχουν διάφορες διεκδικήσεις από τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας μας.
Μάλιστα, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες στο νησί της Ρόδου, από εργαζόμενους προς τα συνδικαλιστικά τους σωματεία τα οποία αναμένεται ήδη να ασχοληθούν με το ζήτημα μέσα στις επόμενες μέρες.

Από το Οργανόγραμμα που έχει θεσπίσει ο ΕΦΚΑ, αξίζει να σημειωθεί ότι προέκυψε ενοποίηση των τοπικών αυτών επιτροπών, σε μία ανά τις 13 περιφέρειες σε όλη τη χώρα, γεγονός που αναμένεται να δυσκολέψει την όλη κατάσταση, αν δεν βρεθεί και δεν ανακοινωθεί γρήγορα λύση η οποία θα εξυπηρετεί τις τοπικές κοινωνίες.