Λεξιστορείν: Η νεροποντή!

Ως νεροποντή χαρακτηρίζουμε την έντονη και δυνατή βροχή που μπορεί να επιφέρει  μεγάλο όγκο νερού.

Πρόκειται για  μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό  το νερό  και  β’ συνθετικό τη λέξη πόντος, προερχόμενη  από το ρήμα ποντίζω = βυθίζω στη θάλασσα, πλημμυρίζω, μια ετυμολογία που συνάδει πλήρως με τα φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσει μια νεροποντή.