Τσιμουδιά για τη μεταστέγαση του ΙΚΑ της Ρόδου

...Τσιμουδιά για τη μεταστέγαση του ΙΚΑ! Κανένας σε τοπικό επίπεδο, δεν βγήκε ούτε να υπερασπιστεί την απόφαση ούτε να την επικρίνει!

Ας έχουν πάντως υπόψη τους ότι δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις το ρητό «η σιωπή είναι χρυσός».

Σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει αντίθετα το ρητό, ότι δηλαδή «η σιωπή είναι συνενοχή».