Απαλλοτρίωση ακινήτου 10 στρεμμάτων στη Λίνδο έναντι τιμήματος 247.000 ευρώ

Την απόφαση να απαλλοτριώσει ακίνητο που ανήκει σε ιδιώτη στη Λίνδο,  έλαβε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

 Πρόκειται για ακίνητο σχεδόν 10 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Καμπάνα» στην περιοχή της Κράνας Λίνδου (σ.σ. πίσω από τον μεγάλο χώρο στάθμευσης για λεωφορεία και αυτοκίνητα) και το οποίο χαρακτηρίζεται ως σημαντικής αρχαιολογικής σπουδαιότητας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση χρονολογείται εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον. Η πρώτη σχετική απόφαση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ελήφθη το 2011, ενώ ακολούθησε μια ακόμα το 2017. Αμφότερες ομόφωνα γνωμοδοτούσαν υπέρ της έγκρισης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή απευθείας εξαγοράς του συγκεκριμένου ακινήτου 9.716,87 τ.μ. για την αποτελεσματικότερη ανάδειξη και προστασία από άμεση ή έμμεση βλάβη των σημαντικών αρχαιοτήτων του.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι αφορά ταφικό μνημείο του Αρχοκράτους, υπόγειες υδρομαστευτικές εγκαταστάσεις και αρχαία λατομεία εξόρυξης ψαμμίτη, τα οποία έχουν ανακαλυφθεί στην ευρύτερη περιοχή και αποτελούν «κληρονομιά» της καθημερινής δραστηριότητας των αρχαίων Λινδίων.

Στις 11/12/2019 στη συνεδρίαση της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών αποφασίστηκε οριστικά η αναγκαστική απαλλοτρίωση του εν λόγω ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς στη θέση «Καμπάνα» της Κράνας Λίνδου, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η δαπάνη απόκτησης του ακινήτου, αξίας 247.000 ευρώ, θα βαρύνει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.