Στις επάλξεις  τα τοπικά συμβούλια της Ρόδου

“Να βγουν μπροστά” και να παίξουν τον ρόλο που τους αναλογεί, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, είναι αποφασισμένα τα μέλη των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων της Ρόδου.

Τα περισσότερα εξ αυτών θεωρούν ότι σκοπίμως υποβαθμίστηκε ο ρόλος τους από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και επιδιώκουν τώρα αφενός να έχουν αναβαθμισμένο ρόλο και αρμοδιότητες και αφετέρου να έχουν σημαντικό λόγο στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Η πρόθεσή τους αυτή “ενθαρρύνεται” από τη δημοτική αρχή Ρόδου, η οποία έχει κάνει σαφές ότι στους στόχους της είναι να αποκτήσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους τα τοπικά συμβούλια, για να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι ανάγκες των κατοίκων.  Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει καλή συνεργασία και συνενόηση με τους χωρικούς αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του δήμου και υπάρχουν ήδη χειροπιαστά αποτελέσματα σε αρκετές περιπτώσεις.  Στα περισσότερα τοπικά συμβούλια των χωριών της Ρόδου, επικρατεί κινητικότητα και αναμένεται ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξει πιο έντονη δραστηριότητα, πάντα με τη συνδρομή του δήμου.

Αρκετά μάλιστα στελέχη των τοπικών συμβουλίων, θεωρούν ότι είναι κατάλληλες οι συνθήκες έτσι ώστε να διαμορφωθεί νέο πλαίσιο λειτουργίας, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των χωριών, τα οποία είναι αρκετά.

Το ζητούμενο βέβαια, πέραν των καλών προθέσεων της δημοτικής αρχής, που επιζητά την αποκέντρωση, είναι να αποκτήσουν τα τοπικά συμβούλια αρμοδιότητες και πόρους, ακόμα και πέραν του θεσμικού πλαισίου.
Έτσι, θα ενεργοποιηθούν και οι τοπικές δυνάμεις κάθε χωριού, όπως ευελπιστούν οι τοπικοί σύμβουλοι, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.
Η εξέλιξη πάντως αυτή, θα πρέπει να θεωρηθεί ένα από τα “στοιχήματα” της δημοτικής αρχής Ρόδου και λογικά θα πρέπει να αναμένονται σύντομα εξελίξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και πρόσφατη απόφαση του τοπικού συμβουλίου Κοσκινού, που αποφάσισε να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες προς την κατεύθυνση αυτή.  Στη σχετική απόφαση, που πάρθηκε ομόφωνα,  εγκρίθηκε η εισήγηση του προέδρου του τοπικού συμβουλίου κ. Τάσου Ψυλλάκη, στην οποία επεσήμανε τα εξής:
“Τα τελευταία χρόνια, οι παρελθούσες δημοτικές αρχές δεν επιθυμούσαν την αναβάθμιση του ρόλου των κοινοτήτων.
Κατά συνέπεια απαξιώθηκε ο ρόλος των προέδρων και των τοπικών συμβουλίων, οι κοινότητες οδηγήθηκαν στο περιθώριο και στην απαξίωση.

Έτσι, φτάσαμε στο σημείο να μην έχουν ενεργό ρόλο διοίκησης οι πρόεδροι των κοινοτήτων, να μη λαμβάνεται υπ’ όψιν η γνώμη τους και να απαξιώνεται ο θεσμός τους. Επιπρόσθετα καταστρατηγήθηκε ο ρόλος ύπαρξης και λειτουργίας των τοπικών συμβουλίων, τα οποία χρόνο με τον χρόνο άρχισαν να υπολειτουργούν.

Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια ενδοδημοτικής αποκέντρωσης που έγινε, η οποία αφορούσε τη λειτουργία των τοπικών συμβουλίων: με το νόμο Κλεισθένη, το ότι ο πρόεδρος μιας τοπικής κοινότητας και το τοπικό συμβούλιο μπορούσαν να αποφασίσουν για τα μικρά έργα, η τις μικρές παρεμβάσεις στα όρια της τοπική κοινότητας, δυστυχώς ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»… ΜΑΣ ΞΥΠΝΗΣΕ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Η κοινότητα κοσκινού , πιστεύει στον σημαντικό και θεσμικό ρόλο των προέδρων και των τοπικών συμβουλίων. Για να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους και ο κάθε πολίτης να επιθυμεί να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά, έχουμε τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Πρόσκληση όλων των προέδρων σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, όπου θα μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε θέμα, είτε αφορά είτε όχι την κοινότητά τους, και θα ψηφίζουν εκτός από τα θέματα που είναι σχετικά με την κοινότητά τους  και σε θέματα έμμεσα σχετικά με την κοινότητά τους, π.χ.  ψήφιση τεχνικού προγράμματος ή ενός έργου γειτονικής  κοινότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα και με τη δική τους.

2. Ο δήμαρχος, με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους κοινοτήτων ή στα συμβούλια κοινοτήτων, Επίσης το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στους προέδρους κοινοτήτων ή στα συμβούλια κοινοτήτων, Άρθρο 84 του ν.3852/10 Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 86 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 και ισχύει από 19/7/2018, για να αναλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερες αρμοδιότητες μήπως και βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση στις κοινότητες.

3. Ετήσια ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που θα προηγείται χρονικά από την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος,  όπου οι πρόεδροι των κοινοτήτων θα ενημερώνουν το σώμα για τις ελλείψεις και τις προτάσεις που έχουν για την  κοινότητά τους, όπως επίσης προϋπολογισμός και  συμμετοχή του συμβουλίου της κάθε κοινότητας στην  κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος  του δήμου άρθρο 86 του ν.3852/10 παρ. 1,2,3,4,5, (και όχι ως ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για την εξασφάλιση  δίκαιης κατανομής τεχνικών έργων και προϋπολογισμού).

4. Θέσπιση-ορισμός υπευθύνου δημοτικού συμβούλου της κάθε κοινότητας. Ο σύμβουλος αυτός, επιλεγμένος από το σύνολο των 28 δημοτικών συμβούλων του δήμου ΡΟΔΟΥ της πλειοψηφίας, θα προκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο ως αρμόδιος για τη  συγκεκριμένη κοινότητα, με αρχικό κριτήριο τον τόπο διαμονής ή  καταγωγής του. Ο στόχος της θέσπισης ορισμού δημοτικού  συμβούλου σε κάθε κοινότητα είναι για την στήριξη του χωρικού  αντιδημάρχου, και την καλύτερη υλοποίηση των αποφάσεων του  δημοτικού συμβουλίου αλλά και των τοπικών συμβουλίων.

5. Ο υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος κάθε κοινότητας, είναι  υποχρεωμένος να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των τοπικών συμβουλίων της κοινότητας ή να έρχεται σε επαφή με τον πρόεδρο της κοινότητας, αν δεν υφίσταται τοπικό συμβούλιο, και να ενημερώνει και να βοηθάει το τοπικό συμβούλιο ή τον πρόεδρο. Θα έχει βασικό ρόλο μετά τον πρόεδρο και σε συνεργασία με τον χωρικό αντιδήμαρχο στις συζητήσεις του δημοτικού συμβουλίου, με εισηγήσεις σχετικές με τη  συγκεκριμένη κοινότητα.

6. Μηνιαία υποχρεωτική σύγκληση του τοπικού συμβουλίου.
    Στην δημόσια αυτή συνεδρίαση θα ενημερώνονται και οι κάτοικοι  της περιοχής, ώστε να μπορούν να παραστούν. Για κάθε απόφαση τοπικού συμβουλίου ή απόφαση προέδρου, όταν δεν υφίσταται συμβούλιο, θα δίνεται απάντηση από τον δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, σχετικά με την υλοποίησή της ή τον προγραμματισμό εργασιών της, υποχρεωτικά εντός ενός μήνα, όπως ορίζει η νομοθεσία των άρθρων 82, 83, και 84 του ν. 3852/10.

7. Θέσπιση προκαθορισμένων, υποχρεωτικών, μηνιαίων ωρών δημάρχου και αντιδημάρχων στις μεγάλες ή κομβικές κοινότητες του δήμου. Στις συναντήσεις αυτές κάθε πρόεδρος θα μπορεί να βρίσκει και να ενημερώνει τον δήμαρχο ή τους αντιδημάρχους για θέματα σχετικά με την κοινότητά του ή τον ευρύτερο προγραμματισμό του δήμου.

8. Αποστολή σε κάθε κοινότητα, εντός ενός μήνα από τη διεξαγωγή κάθε δημοτικού συμβουλίου, όλων των αποφάσεων που πάρθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, ώστε το τοπικό συμβούλιο ή ο πρόεδρος να είναι ενημερωμένος γι’ αυτές.
9. Βελτίωση επικοινωνίας με το δημοτικό συμβούλιο.
10. Ενεργοποίηση της πάγιας προκαταβολής, ώστε η κοινότητα και ο πρόεδρός της να κινούνται χρηματοδοτικά ευέλικτα και να καλύπτουν τακτικά έξοδα της καθημερινότητας  αλλά και έκτακτες καταστάσεις”.