Ο πρώτος Δωδεκανήσιος κτηνίατρος αποφοίτησε το 1960 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΑΠΕΦΟΙΤΗΣΕΝ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, (Ιδ. ανταπ.). Έδωσε τον νενομισμένον όρκον ενώπιον του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Καρανίκα και του κοσμήτορος της Κτηνιατρικής Σχολής κ. Μιχαήλ ο πρώτος Δωδεκανήσιος, όστις απεφοίτησε εκ της ως άνω σχολής κ. Χρήστος Κουτσούρης, εκ Γενναδίου Ρόδου.

Ο κ. Κουτσούρης διεκρίθη κατά την διάρκειαν της φοιτήσεώς του διά το εξαίρετον ήθος του και την αγάπην του προς την Κτηνιατρικήν επιστήμην. Σημειωτέον, επί τη ευκαιρία, ότι η Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης η οποία είναι μοναδική εν Ελλάδι, ιδρύθη το 1951.

Ο κ. Κουτσούρης επί τω ευτυχή τερματισμώ της φοιτητικής του ιδιότητος εδεξιώθη Δωδεκανησίους φοιτητάς εις το Φουαγιέ των Μακεδονικών Σπουδών, όπου εις μίαν ευχάριστον Δωδεκανησιακήν ατμόσφαιραν οι παριστάμενοι ηυχήθησαν εις τον φερέλπιδα επιστήμονα λαμπράν σταδιοδρομίαν. Ωραίαν εξ άλλου πρόποσιν ήγειρε υπέρ του κ. Κουτσούρη η παρευρεθείσα δις Νέλλη Χαλκοπούλου, της Νομικής.

Μεταξύ άλλων παρέστησαν οι κ.κ. Σοφός και Σταματιάδης εκ Κω της Κτηνιατρικής, Μιχάλης εκ Κω του Φυσιογνωστού, Ματθαίος, εκ Κω, της Νομικής, Διακογεωργίου και Διακομανώλης εκ Ρόδου, της Ιατρικής και Παπανικολάου εκ Κω της Γεωπονικής.
                                                                                                                                                                                                Κ.Γ.Μ.

150 ΗΘΟΠΟΙΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΔΙΑ ΤΑ “ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ”
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επισκέφθησαν χθες διάφορα ταμεία της Ρόδου οι αφιχθέντες 14 τεχνικοί της κινηματογραφικής εταιρείας: “Κολούμπια” η οποία χάρις εις τα μέτρα της Κυβερνήσεως θα “γυρίση” εις Ρόδον την ταινίαν “Τα κανόνια του Ναβαρόνε”. Ήδη ευρίσκονται ενταύθα 20 τεχνικοί μεταξύ των οποίων και ανώτεροι ειδικοί του κινηματογράφου. Κατά σχετικάς πληροφορίας, μέχρι του τέλους Φεβρουαρίου θα έχουν συγκεντρωθή ενταύθα 150 ηθοποιοί, διευθυνταί και τεχνικοί, αι οποίοι θα μετάσχουν εις το “γύρισμα” της ταινίας.

ΔΙΠΛΑΣΙΟΙ ΣΟΥΗΔΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Εκπρόσωπος Τουριστικού Πρακτορείου μας ανεκοίνωσεν χθες ότι κατά την προσεχή Τουριστικήν περίοδον αι αφίξεις Σουηδών περιηγητών θα διπλασιασθούν εν συγκρίσει με αυτούς της παρελθούσης περιόδου. Ούτω αντί 32 τουριστών που περιλαμβάνοντο εις έκαστον γκρουπ εφέτος θα αφικνούνται 64 και εφέτος οι όμιλοι αφίξεων επυκνώθησαν.

22.932.327 ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΞΗ ΠΡΩΤΩΝ
Ως ανεκοινώθη, αι εισπράξεις του Τελωνείου Ρόδου κατά το διαρρεύσαν έτος ανήλθον εις 22.932.327 δραχμάς, από τα διάφορα εισαγόμενα. Βάσει σχετικώς πληροφοριών, το Τελωνείον Ρόδου κατέχει από απόψεως εισαγωγών μίαν εκ των 6 πρώτων θέσεων εις την χώραν ομού με τα Τελωνεία Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ηρακλείου και Βόλου. Εξ άλλου από απόψεως ποικιλίας εισαγομένων εμπορευμάτων το Τελωνείον Ρόδου έχει καταταχθή εις μίαν των τριών πρώτων θέσεων.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΛΚΗΝ
ΧΑΛΚΗ. Η πορεία της κτηνοτροφίας εις την νήσον μας είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική, ως ανεκοίνωσεν εκπρόσωπος του δήμου Χάλκης. Ήδη ο αριθμός των αιγοπροβάτων ανήλθεν εις 3.000, ήτοι εις τα πρό του 1959 επίπεδα. Ως γνωστόν, το παρελθόν έτος επεκράτησε ξηρασία συνεπεία της οποίας, πολλά ποίμνια υπέστησαν σοβαράς απωλείας, εφέτος όμως αι βροχοπτώσεις συνετέλεσαν· εις την ανάπτυξιν αυτοφυούς βλαστήσεως, με αποτέλεσμα την αναζωογόνησιν της κτηνοτροφίας μας.