Το πρόγραμμα τουριστικής  προβολής της Ρόδου το 2020

Το νέο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του για το 2020 ενέκρινε ο Δήμος Ρόδου.

Κύριος στόχος του νέου προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 937.000 ευρώ, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της αποδοτικότερης προβολής της Ρόδου και των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί και η αύξηση της εισροής τουριστών.

Επιπρόσθετοι στόχοι, είναι να αναδειχθεί με ολοκληρωμένο τρόπο ο τουριστικός πλούτος της Ρόδου από μία γκάμα ελκυστικών, ανταγωνιστικών και ώριμων τουριστικών προϊόντων, καθένα από τα οποία θα αντιστοιχούν σε μία ώριμη τουριστική αγορά.

Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προσέλκυση τουριστών υψηλής ποιότητας, την ομαλότερη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής κίνησης στο νησί, την αύξηση της μέσης παραμονής των επισκεπτών αλλά και την υιοθέτηση ενός πιο νεανικού ύφους στις δράσεις προβολής και προώθησης της Ρόδου ως τουριστικού προορισμού με έμφαση στη βιωματική διάσταση μιας επίσκεψης στη Ρόδο, ώστε να προσελκύσει το νησί ένα πιο νεανικό κοινό. Ειδικότερα, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος τουριστικής προβολής, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

Έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού:
Μαθητικός – Εκπαιδευτικός τουρισμός:
Σχεδιάζεται η αποστολή επιστολής – πρόσκλησης σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα και στοχευμένα σε κάποια σχολεία του εξωτερικού προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη μαθητική τους εκδρομή στο νησί. Για όσα σχολεία επιλέξουν τελικά τη Ρόδο, προγραμματίζεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, στη διάρκεια των οποίων θα παρουσιαστεί το νησί στους μαθητές. Ουσιαστικά, η δράση απευθύνεται σε δυνητικούς μελλοντικούς καταναλωτές του τοπικού τουριστικού προϊόντος.

Φυσιολατρικός – Περιηγητικός – Πεζοπορικός – Περιπατητικός τουρισμός: Πλήρης καταγραφή των υφιστάμενων μονοπατιών και περιπατητικών διαδρομών στη Ρόδο και στη συνέχεια  έκδοση ειδικού εντύπου το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία αυτά. Με δεδομένο ότι οι επισκέπτες του νησιού που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή διαθέτουν περιβαλλοντική ευαισθησία και ενδιαφέρονται για τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος των τουριστικών προορισμών που επισκέπτονται, η ζήτηση για τέτοιας μορφής ταξίδια αποτελούν καλή ευκαιρία για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Θρησκευτικός – Προσκυνηματικός τουρισμός: Με δεδομένο ότι η Ρόδος έχει προικιστεί με μία ιδιαίτερα πλούσια θρησκευτική κληρονομιά και με ένα μεγάλο πλήθος θρησκευτικών πόρων, η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σχεδιάζει, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, την ανάπτυξη του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού στο νησί, με δράσεις προώθησης και προβολής αυτής της μορφής τουρισμού.

Πολιτισμικός - Πολιτιστικός τουρισμός: Ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρία της δημιουργίας ειδικής ιστοσελίδας, η οποία θα ενημερώνει τους επισκέπτες και τους εν δυνάμει επισκέπτες του νησιού για τα μουσεία, τα αξιοθέατα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες θα διοργανώνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Προπονητικός τουρισμός: Ο προπονητικός τουρισμός αφορά την επίσκεψη επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών ομάδων σε έναν τόπο με βασικό κίνητρο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα προετοιμασίας και αποθεραπείας. Η Ρόδος διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν την προετοιμασία τέτοιων ομάδων.

Ανάπτυξη του τουριστικού μάρκετινγκ: Εντοπισμός των αγορών και των ομάδων του πληθυσμού που ενδιαφέρονται για τα στοιχεία που προσφέρει ο προορισμός. Διάκριση και κατανομή σε ώριμες - κλασικές αγορές της Ρόδου και σε νέες τουριστικές αγορές, τεκμηριωμένα μέσα από τα στοιχεία των social media και ενδεχόμενα άλλων πληροφοριακών πηγών, έρευνα και κατηγοριοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης.

- Mελέτη, καταγραφή και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, δημιουργία ή και συντήρηση ταυτότητας με ενιαιοποίηση του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών και αξιολόγηση των υφιστάμενων και των νέων αγορών.

- Εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων των τουριστικών επαγγελματιών σε συνεργασία με ειδικούς, κατά περίπτωση επιστήμονες και άλλους ειδικούς.

- Έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών με βάση ευρήματα από το Trip Advisor.-Ειδικές δράσεις προβολής όπως διαμόρφωση προϊόντος, δημιουργία προγράμματος προβολής, αξιολόγηση προτάσεων προβολής και ανάθεση εξειδικευμένη εταιρία της διαμόρφωσης και εκτέλεσης στοχευμένου προγράμματος προώθησης και προβολής της Ρόδου ως τουριστικού προορισμού.

-Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα τουριστικού ενδιαφέροντος.

- Ίδρυση ενός Destination Management Organization (D.M.O.), ενός Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, που σκοπό θα έχει τη διαχείριση, την προώθηση και την αντικειμενική πληροφόρηση για το τουριστικό προϊόν του νησιού, την καταγραφή του συνόλου των τουριστικών δραστηριοτήτων στη Ρόδο και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών με στόχο την προώθηση και προβολή της στις τουριστικές αγορές.

- Δημιουργία ενός Convention Bureau με στόχο την προβολή του νησιού ως συνεδριακού προορισμού. Το Convention Bureau θα μεριμνά για το υλικό προώθησης, για τη θεσμική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στο κομμάτι της διεκδίκησης συνεδρίων, για την παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες του συνεδριακού τουρισμού σχετικά με τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις, αίθουσες εκδηλώσεων και λοιπές υπηρεσίες στη Ρόδο, την επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη διασφάλιση της επιτυχίας των διοργανώσεων και την παροχή πακέτων πληροφοριών υποδοχής για τους συμμετέχοντες στα συνέδρια.

-Διοργάνωση press και fam trips.
Ανανέωση, εμπλουτισμός, επικαιροποίηση και διαχείριση του Τουριστικού Οδηγού στο site του Δήμου Ρόδου.

-Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων και λοιπών επιμορφωτικών δράσεων.

-Δημιουργία νέων Γραφείων Πληροφοριών σε περιοχές του νησιού της Ρόδου με σημαντικό αριθμό επισκεπτών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

-Παραγωγή φωτογραφικού υλικού και προωθητικών spots.
Θέσπιση Βραβείων Καλών Πρακτικών στον Τουρισμό και Βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

-Διοργάνωση ετήσιου διεθνούς συνεδρίου Απόδημων Ροδίων.-Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Βιώσιμης Γαστρονομίας.

-Στήριξη διεθνών τουρνουά – αγώνων σκακιού, μπριτζ και tennis, αγώνων πρακτικής σκοποβολής, θαλάσσιων αγώνων και μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων.