Στο πλευρό των ηλικιωμένων  ο αντιδήμαρχος  Γιώργος Τριάντος

Στο πλευρό των συνταξιούχων και των μελών του ΚΑΠΗ, βρίσκεται με  κάθε ευκαιρία που του δίνεται, ο αντιδήμαρχος κος Γιώργος Τριάντος.

Το σημαντικό δε, σύμφωνα με τα μέλη του ΚΑΠΗ και του αντιπροσώπου τους  κ. Μιχάλη Τσίκκη, είναι ότι τηρεί και τις υποσχέσεις του.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε δωρεά την καινούργια τηλεόραση η οποία τοποθετήθηκε ήδη από χθες.