Έκπτωτη κηρύχθηκε χθες η κοινοπραξία για τα LED

Έκπτωτο κήρυξε χθες η Οικονομική Επιτροπή Ρόδου, σε έκτακτη συνεδρίασή της, τον ανάδοχο για το έργο των LED του Δήμου, που είναι η Εταιρία  «ΟΤΕ Α.Ε.-GLOBILED Μ ΕΠΕ-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», δίνοντάς του περιθώριο ένα μήνα με όχληση για να πάει στην Επιτροπή Διαιτησίας αλλά και να θεραπεύσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής παρακολούθησης του έργου.

Μετά την κήρυξη ως έκπτωτης της Εταιρίας που ήταν ανεξάρτητος σύμβουλος για το έργο, χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, συνεδρίασε εκτάκτως και έλαβε την παραπάνω απόφαση κατά πλειοψηφία αφού τα μέλη της που ανήκουν στη μείζονα μειοψηφία, πρώην Αντιδήμαρχοι κ.κ. Σάββας Διακοσταματίου και Μιχάλης Παλαιολόγου, ψήφισαν «παρών» και αποχώρησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από πλευράς τους οι τελευταίοι εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τη Δημοτική Αρχή, λέγοντας ότι η Επιτροπή παρακολούθησης θα έπρεπε πρώτα να είχε κάνει την όχληση στον ανάδοχο, εκείνος να απαντήσει και στη συνέχεια να καταθέσει την εισήγησή της στην Οικονομική Επιτροπή.

Δηλαδή, τόνισαν ότι η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να κρίνει εάν αυτοί οι λόγοι παραβιάζουν ουσιώδεις όρους της σύμβασης.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι κάπου στο σημείο αυτό, ανέβηκαν και οι τόνοι μεταξύ του κ. Διακοσταματίου και του Δημάρχου που είναι και Πρόεδρος της Οικονομικής, κ. Αντώνη Καμπουράκη.

Σημειώνεται ότι παρόντες ήταν και εκπρόσωποι του αναδόχου που ήρθαν μάλιστα από την Αθήνα και κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα  ενώ δήλωσαν ότι προτίθενται να προσφύγουν αρμοδίως. Μάλιστα, φέρονται να κατήγγειλαν την Εταιρία «ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αποδίδοντάς της ευθύνες μεταξύ άλλων για την καθυστέρηση.

Χαρακτηριστικό της εκτενούς συζήτησης που έγινε είναι ότι η χθεσινή συνεδρίαση διήρκεσε γύρω στις τεσσερισήμισι ώρες ενώ έγιναν αρκετές ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων, ειπώθηκε ότι μέχρι σήμερα μόνο το 11% του έργου έχει εκτελεστεί.
Η απόφαση, λοιπόν, που ελήφθη χθες συνίσταται στα παρακάτω:

Η Οικονομική Επιτροπή αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου των LED η οποία αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα σε εννέα σημεία της σύμβασης που ο ανάδοχος δεν τήρησε τα προβλεπόμενα. Μετά από αυτό και αφού άκουσε τις απόψεις του αναδόχου, η Οικονομική Επιτροπή δίνει την εντολή στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να ξεκινήσει τη διαδικασία για να κηρυχθεί έκπτωτος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Επί του θέματος, σε ανακοίνωσή του ο δήμος Ρόδου αναφέρει τα εξής:
“Σε έκτακτη συνεδρίαση συνήλθε σήμερα (σ.σ. χθες) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, υπό την προεδρία του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη, με μοναδικό θέμα συζήτησης την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.) του Έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου», για έκπτωση της αναδόχου κοινοπραξίας.

Η Οικονομική Επιτροπή εξέτασε την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, το σχετικό υπόμνημα της αναδόχου κοινοπραξίας, που από της 27ης Ιανουαρίου εξέφρασε τις αντιρρήσεις του, επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Παρακολούθησης και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της αναδόχου κοινοπραξίας που παρέστησαν στην συνεδρίαση και παρουσίασαν αναλυτικά τα επιχειρήματά τους.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου ομόφωνα, διεπίστωσε ότι, συντρέχουν οι λόγοι έκπτωσης της αναδόχου κοινοπραξίας και έκανε δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου. Για λόγους προστασίας του συμφέροντος δημοσίου και των δημοτών της Ρόδου, η Οικονομική Επιτροπή, έδωσε την εντολή στον προϊστάμενο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου να ενεργοποιήσει την κατά τον νόμο προβλεπόμενη διαδικασία, για την έκπτωση της αναδόχου κοινοπραξίας.

Σημειωτέων ότι, κατά την χθεσινή (σ.σ. προχθεσινή) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε και η έκπτωση του Συμβούλου Υποστήριξης του ανωτέρου έργου.

Ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Αδιαπραγμάτευτη η αφοσίωσή μου στο Δημόσιο Συμφέρον και στην προάσπιση των συμφερόντων των Ροδιτών. Ο σεβασμός στις ανάγκες της καθημερινότητας των Ροδιτών, είναι η Φωτεινή Οδός της νέας Δημοτικής Αρχής.

Σε ένα έργο 25 Εκατομμυρίων Ευρώ, ομολογώ ότι περίμενα να βρω κανόνες τάξης, προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και σεβασμού του Ροδιακού λαού».