Η Αθλητική Ένωση Πανωγιαννίων πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου

Ο κ. Σ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παυλίδης αναλαμβάνει καθήκοντα δημαρχούντος από αύριον εις τον Δήμον Ρόδου. Ούτος θα αναπληροί τον κ. Δήμαρχον μέχρι της επανόδου του από την περιοδείαν ανά διαφόρους πρωτευούσας της Ευρώπης.

ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο κ. ΦΟΡΜΑΝ
Σήμερον αναμένεται να αφιχθή ο παραγωγός κ. Φόρμαν, ο οποίος θα γυρίση το φιλμ «Τα κανόνια οτυ Ναβαρόνε».

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
Ο θίασος Σμαρούλας Γιούλη, προσκληθείς υπό του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου, αφικνείται στην πόλιν μας την προσεχή Δευτέραν, προκειμένου να δώση ενταύθα σειράν παραστάσεων από της σκηνής του δημοτικού θεάτρου. Ο θίασος θα αρχίση τις παραστάσεις του από της 9ης τρέχοντος με το «Ανοιξιάτικο ρομάντζο», θα παρουσιάση δε ολόκληρον το ρεπερτόριόν του. Καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης του θεατρικού αυτού συγκροτήματος είναι ο Κωστής Λειβαδέας.

Ο ζωγράφος Γιάννης Τερζής, ο οποίος επέστρεψε προ ημερών από τας Ηνωμένας Πολιτείας, θα παραμείνη ενταύθα επ’ αρκετόν, προκειμένου να ασχοληθή με την αγιογράφησιν διαφόρων ναών, εις την οποίαν έχει ειδικευθή. Ήδη ο Γιάννης Τερζής εγένετο δεκτός υπό του Μητροπολίτου και συνεζήτησε προκαταρκτικάς επ’ ωρισμένων λεπτομερειών.
Κατά τας αρχάς Απριλίου θα αφιχθή εις Ρόδον ζωγράφος Ματιόλι, ο οποίος από τριετίας ειδικεύεται εις την φιλοτέχνησιν πινάκων με θέματα από την πόλιν και την ύπαιθρον της νήσου μας.

Ο Ματιόλι και εφέτος θα ασχοληθή με την εργσίαν του αυτήν, την οποίαν  ως συνήθως θα παρουσιάση μετά εις ατομικήν έκθεσιν.
Εκυκλοφόρησεν εις Ρόδον το μηνιαίον περιοδικόν «Νισυριακά Χρονικά» με ποικίλην ενδιαφέρουσαν ύλην. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται μελέτη του Μητροπολίτου Κω με τίτλον« Λαογραφικά σύμμεικτα Νισύρου».

Η ΑΕΠ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ο ΑΟΝ ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΦΟΙΒΟΝ ΜΕ 2-1
Το θαύμα επετελέσθη προχθές εις το Εθνικόν Στάδιον μετά την λήξιν του πρώτου αγώνος Η ΑΕΠ ΑΝΕΚΗΡΥΧΘΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ!!! ο δε πρωταθλητής επί 14 συνεχή έτη Διαγόρας περιωρίσθη εις την δευτέραν θέσιν!!!

Το μεγαλύτερον αθλητικόν γεγονός της μεταπολεμικής αθλητικής Δωδεκανήσου.

Ένας μικρός συνοικιακός σύλλογος που μέχρι πέρυσι ηπειλείτο με διαβάθμισιν όρθωσε το ανάστημά του εφέτος και από ουραγός υπεσκέλισε άπαντας τους αντιπάλους του και κατέλαβε την α’ θέσιν και μαζί με αυτήν την εκπροσώπησιν των Δωδεκανησιακών χρωμάτων.

Ανεξαρτήτως του ότι πολλάκις ηυνοήθη από την τύχην, πάντως επέτυχε ώστε ο άλλοτε κραταιός Διαγόρας να λυγίση...

Ο προχθεσινός αγών παρά την επίτευξιν πολλών τερμάτων ήτο ανιαρός και εις ολίγας περιπτώσεις μόνον έδειξε σημεία ποδοσφαίρου. Ουδείς ποδοσφαιριστής εκινήθη ή επραγματοποίησε ωραίες σέντρες και συνδυασμούς. Ως σύνολον η μετέπειτα νικήτρια ηγωνίσθη καλύτεορν της αντιπάλου είχε δε ορισμένα κενά ειδικώς εις τας θέσεις των χαφ οι οποίοι ηγωνίζοντο αφ’ ενός μεν αμυντικά και αφ’ ετέρου δε συγκρατημένα.

Καλύτεροι παίκται της νικητρίας ήσαν οι Ξίππας και Μερκουρίου. Η ηττηθείσα πολύ αποκαρδιωτική. Δεν μας έδειξε το ανώτερο παίξιμο των προηγουμένων εμφανίσεών της. Καλύτερος παίκτης ήτο ο Μαλιαράκης. Τα τέρματα σημείωσαν οι Παυλίδης Ι., εις το 12’ από πέναλτυ, Μερκουρίου εις το 25’ και Ξίππας εις το 73’ της νικητρίας και Μαλιαράκης εις 72’ της ηττηθείσης. Ο διαιτητής κ. Χαβέλλας ΕΠΟ άριστος.

Ο δεύτερος αγών μεταξύ ΑΟΝ-Φοίβου δεν ικανοποίησε. Ουδείς συνδυασμός ουδεμία κάθοδος ουδέν σουτ.
Τελικώς ο ΑΟΝ επεβλήθη του αντιπάλου του με σκορ 2-1 και κατέλαβε την γ’ θέσιν του Δωδεκανησιακού πρωταθλήματος. Τα τέρματα εσημείωσαν οι Ασπράκης εις το 8’ και 77’ και Μαρίνος εις το 14’. Ο διαιτητής κ. Αγγελής ελαστικός.

Κατόπιν των ανωτέρω αγών έληξε το πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας περιόδου 1959-60.