Έκδοση μελέτης του Αγαπητού Ξάνθη για την τουριστική ανάπτυξη και τα ηθικά διλήμματα

Στην έκδοση της μελέτης του κ. Αγαπητού Ξάνθη, με θέμα “Η τουριστική ανάπτυξη και τα ηθικά διλήμματά της. Μια εφαρμογή στο νησί των Ιπποτών” πρόκειται να προχωρήσει ο εκδοτικός οίκος “Παπαζήση” στη σειρά που διευθύνει ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Σωτήρης Ντάλης.

Το βιβλίο του Αγαπητού Ξάνθη, που βρίσκεται στη φάση έκδοσης καταπιάνεται με το ηθικό δίλημμα που αναφύεται μέσα από την ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος στο νησί των Ιπποτών και την εξισορρόπηση μέσα από την οικολογικοποιημένη σκέψη όλων των δρώντων.

Είναι ένα πόνημα εμπειρίας και επιστημοσύνης που αναδεικνύει την ανάγκη της παιδείας και της καλλιέργειας της ποιότητας στον τουριστικό τομέα ώστε οι επιλογές να έχουν τη βέλτιστη απάντηση για τη βιώσιμη πορεία του τόπου αναφοράς.