Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Καρπάθου

Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. το δημοτικό συμβούλιο Καρπάθου.

Αναλυτικά:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Καρπάθου ποσού 250.000,00 ευρώ «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας» (εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Γεώργιος Μηνακάκης).

2. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπάθου (εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Μανωλάκης).

3. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η Επείγουσα Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Μανωλάκης).

4. Εισηγητική έκθεση Γ΄ Τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2019 (εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Μανωλάκης).

5. Κανονιστική απόφαση περί προδιαγραφών και κανόνων για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο προϊστάμενος τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Λαχανάς).

6. Διαδημοτική συνεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου (εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Μανωλάκης).

7. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πράσινου Ταμείου ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, A΄ Πρόσκληση – Δεκέμβριος 2019 (εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Γεώργιος Μηνακάκης).

8. Συγκρότηση επιτροπής Χαρακτηρισμού Πολυσύχναστων Παραλιών (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παραγυιός).

9. Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20 (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παραγυιός).

10. Μίσθωση ακινήτων για την δημιουργία χώρων στάθμευσης (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Λυριστής).

11. Διεξαγωγή Δακοκτονίας έτους 2020 (εισηγητής ο προϊστάμενος τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Λαχανάς).