Σχέδιο δράσης για τον σπάνιο βάτραχο της Καρπάθου

Τοπική Διαβούλευση για τα Εθνικά Σχέδια Δράσης του Βατράχου της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου. Ο Pelophylax Cerigensis είναι ένα αμφίβιο ενδημικό στην Κάρπαθο. Ο πληθυσμός του είναι εξαιρετικά μικρός και απειλείται και από την ανομβρία, καθώς αναπαράγεται σε γλυκό νερό.

Στη Βόρεια Κάρπαθο, ανάμεσα στα απόκρημνα βουνά, εκεί όπου κανείς φθάνει μόνο με μονοπάτι, κυλά το Αργώνι. Ενα μικρό ρυάκι που δεν στερεύει ποτέ, «κρατώντας» νερό ακόμα και τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, πράγμα σπάνιο στο άνυδρο νησί. Εκεί έχει βρει καταφύγιο εδώ και χιλιάδες χρόνια ένα μικρό βατράχι. Ένα πλάσμα ίσως αδιάφορο στα μάτια των πολλών, αλλά εξαιρετικά σημαντικό για τους επιστήμονες, μιας και αποτελεί έναν σπάνιο κρίκο της αλυσίδας της ζωής

Ξεκινούν τοπικές διαβουλεύσεις για οκτώ νέα Σχέδια Δράσης
Ειδικότερα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαινιάζει έναν ευρύ κύκλο τοπικών συναντήσεων εργασίας, προκειμένου να συζητηθούν με ενδιαφερόμενους και αρμόδιους φορείς τα Σχέδια Δράσης Ειδών και Οικοτόπων που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του LIFE-IP 4 NATURA. Πρόκειται για 8 Σχέδια Δράσης που αφορούν την προστασία:
• Tριών ειδών γύπα (όρνιο, μαυρόγυπας και γυπαετός)
• Tης χελώνας καρέτα (σε συνεργασία με το πρόγραμμα LIFE EUROTURTLES)
• Tων αυτόχθονων ειδών πέστροφας
• Tης πεταλούδας Parnassius apollo
• Tου αγριόγιδου
• Tου Βατράχου της Καρπάθου
• Tου φυτού Silene holzmannii και
• Tων αμμοθινών με άρκευθους.

Σε αυτές τις συναντήσεις, οι τοπικές κοινωνίες και οι αρμόδιοι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους υπεύθυνους για την εκπόνηση των Σχεδίων Δράσης τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις. Στη συνέχεια και κατόπιν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα ακολουθήσει η διαδικασία θεσμοθέτησης, στην οποία περιλαμβάνεται ανοιχτή δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα opengov.gr.
Το πρόγραμμα των συναντήσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν σε 5 πόλεις της Ελλάδας (Μεσολόγγι, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιωάννινα και Κάρπαθο) στο διάστημα μεταξύ 29 Ιανουαρίου και 11 Φεβρουαρίου 2020, έχει ως εξής:

Η σημασία των Σχεδίων Δράσης
Τα Σχέδια Δράσης είναι κατευθυντήρια έγγραφα που περιγράφουν δράσεις και μέτρα για την προστασία, τη διατήρηση ή και την αποκατάσταση ενός είδους ή ενός οικοτόπου με στόχο τη βελτίωση της συνολικής κατάστασης διατήρησής του. Οι δράσεις που προτείνονται μπορεί να περιλαμβάνουν τη θεσμική προστασία, τη βελτίωση και αποκατάσταση ενδιαιτημάτων και περιοχών, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η σύνταξη και εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα και στη συντονισμένη προσπάθεια ανάμεσα σε κρατικούς φορείς, επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές κοινότητες και γενικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα Σχέδια Δράσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και ως οδηγοί για την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων.

Τα Σχέδια Δράσης είναι βασικά εργαλεία προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας και ως τέτοια προβλέπονται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Με δεδομένο ότι η απώλεια βιοποικιλότητας έχει πια εξελιχθεί σε παγκόσμια κρίση, με συνέπειες που αγγίζουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας και ευζωίας, η ανάσχεσή της συνιστά, πέραν των όποιων νομικών υποχρεώσεων, αυτονόητο καθήκον απέναντι στην κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές.