Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην δημοτική Ενότητα Ιαλυσού

Την διακήρυξη του έργου κατασκευής εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Δημοτική ενότητα Ιαλυσού, προϋπολογισμού 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, υπεγραψε χθες ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ. Βασίλειος Μανέττας.

Από τη ΔΕΥΑΡ έγινε γνωστό ότι το έργο χρημματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020"  το έργο κατασκευής δικτύου ύδρευσης στην Ιαλυσό, με 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα το έργο θα χρημματοδοτηθεί κατά 50% από εθνικούς πόρους και κατά 50% από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε αναφέρει τα εξής:

Σήμερα 12/02/2020 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ κ. Μανέττα Βασίλειο η Διακήρυξη για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 1.696.000,00€ .

Η μελέτη του έργου προσβλέπει στην ενίσχυση της υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού από τo δίκτυο ‘Ύδρευσης της πόλεως Ρόδου.

Συγκεκριμένα η μελέτη προσβλέπει στην μεταφορά 730 - 750 κυβ/ώρα , πόσιμου νερού προς την κύρια δεξαμενή Κεραμιδένια της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού.

H υδροδότηση της πόλεως Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά και η εξασφαλισμένη επάρκεια νερού δίνει την δυνατότητα να ενισχυθεί η Δ.Ε. Ιαλυσού από τα δίκτυα ύδρευσης της πόλεως.

Τα κυριότερα έργα που θα εκτελεσθούν με το παρόν έργο, αφορούν:

I. Κατασκευή δικτύου βαρύτητας διατομής Φ500 μήκους 310μέτρων .

II. Κατασκευή δικτύου βαρύτητας Διατομής Φ450 μήκους 1000μ .

III. Κατασκευή καταθλιπτικού δικτύου Διατομής Φ450 μήκους 1830μ .

IV. Αναβάθμιση υφιστάμενου αντλιοστασίου με την τοποθέτηση νέων ισχυρότερων αντλιών και την τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών για την απρόσκοπτη λειτουργία .

V. Κατασκευή δικτύων διανομής από Φ200 και Φ110.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 05/03/2020 Ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 (πμ).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 11/03/2020 ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 πμ, από την αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης Υδάτων της ΔΕΥΑΡ 2ο χλμ Εθν. Οδού Ρόδου- Λίνδου, 1ος όροφος.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι Έξι (6) μήνες.