Αποχή των δικηγόρων της Ρόδου στις 18 Φεβρουαρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, κατά τη συνεδρίασή του στις 12/2/2020, αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων Ρόδου από τα καθήκοντά τους την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην επιβολή του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές.

Επισημαίνεται ότι δεν καταβάλλεται παράβολο αναβολής σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων. (άρθρο 40 παρ 2 Ν. 4465/2017).