Ρόδος: Η λίμνη στην οδό Ηλία Βενέζη

Σίγουρα ένα μεγάλο αίτιο των πλημμυρισμένων δρόμων που συναντούμε κάθε φορά μετά από μια έντονη βροχόπτωση στο νησί μας, είναι ο όγκος του νερού που πέφτει σε συνδυασμό με το μεγάλο χρονικό διάστημα που βρέχει, και έως ένα σημείο είναι κατανοητό.

Ωστόσο, οι κακοτεχνίες στους δρόμους είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας για τα αποτελέσματα που βλέπουμε κάθε φορά, στο μεγαλύτερο βαθμό τους μάλιστα αποβαίνουν και ιδιαίτερα επισφαλείς για τα διερχόμενα οχήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οδός Ηλία Βενέζη, που όπως φαίνεται και στη φωτογραφία ένα μικρό τοιχίο σταματάει τα νερά από το να φεύγουν, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν σε σημείο από όπου περνάνε τα οχήματα, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Λ.Τ.