Μάχη για τα αναψυκτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου

Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει, όπως μαθαίνουμε για τη μίσθωση των αναψυκτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου.

Λέγεται ότι έχουν κατατεθεί πέντε προσφορές για το αναψυκτήριο στο Καστέλλο και επτά για το αναψυκτήριο στην Ακρόπολη της Λίνδου.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων θα επανεξετάσει τα μισθώματα των χώρων ώστε να συμβαδίζουν με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, ενώ θα αφαιρεθούν οι εργασίες που απαιτούνται για την επαναλειτουργία τους.

Αν ο μισθωτής επιθυμεί να διατηρήσει το αναψυκτήριο μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν, το ενοίκιο θα είναι διαπραγματεύσιμο.

Ο μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος, μεταξύ άλλων, να καλύπτει τις δαπάνες για τη διατήρηση του χώρου σε καλή κατάσταση, να μεριμνά για την καθαριότητα, να κάνει επισκευές χωρίς αλλοιώσεις στο κτήριο, να αγοράζει τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου.