12.500 ευρώ για διαφημιστική προβολή στον Αντέννα

Ποσό 12.500 ευρώ θα διατεθούν από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη διαφημιστική προβολή των νησιών από τα δορυφορικά κανάλια του ΑΝΤΕΝΝΑ.

Συγκεκριμένα, η χρονική διάρκεια της διαφημιστικής προβολής θα είναι 120 ημέρες και θα περιλαμβάνει τηλεοπτικά σποτ και τηλεοπτικά Fillers που θα προβληθούν από τον:
α) ANTENNA SATELLITE ( ΗΠΑ. /ΚΑΝΑΔΑΣ)
β) ANTENNA PACIFIC (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)
γ) ANTENNA EUROPE (ΕΥΡΩΠΗ πλην Κύπρου).

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, το διαφημιστικό πακέτο των τηλεοπτικών σποτ θα περιλαμβάνει τα εξής:
- Προβολή συνολικά εξακοσίων (600) τηλεοπτικών σποτ (TVC) διάρκειας 30 δευτερολέπτων το καθένα, με μετάδοση στα δορυφορικά κανάλια του ANTENNA.

Το Διαφημιστικό Πακέτο των Τηλεοπτικών Fillers περιλαμβάνει τα εξής:
- Προβολή συνολικά χιλίων ογδόντα (1.080) τηλεοπτικών Fillers διάρκειας 60 δευτερολέπτων το καθένα, με μετάδοση στα δορυφορικά κανάλια του ANTENNA.

- O καταμερισμός του αριθμού μεταδόσεων των Fillers θα είναι 360 ανά κανάλι.