Διαγωνισμός για τη φύλαξη της ΔΕΥΑΡ

Διαγωνισμό για την τοποθέτηση ιδιωτικής φύλαξης στο κεντρικό κτήριο της ΔΕΥΑΡ προκηρύσσει η Διοίκησή της.

Σύμφωνα με την περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού, θα είναι συνοπτικός, με σφραγισμένες προσφορές, με το κόστος της υπηρεσίας αυτές να ανέρχεται στα 42.168,78 ευρώ  και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους των προσφορών στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, μέχρι την Πέμπτη 5 Μαρτίου, μεταξύ 10:00-10:30 το πρωί (σ.σ. οι προσφορές μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά μέχρι την παραπάνω ώρα και ημερομηνία).