Λιμεναρχείο Ρόδου: Εξετάσεις για υποψήφιους εκπαιδευτές χειριστές ταχύπλοων σκαφών

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου σας ενημερώνει, σύμφωνα με την ΩΠ: 190930/02-2020 διαταγή της 8ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ότι την 18-03-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου θα διεξαχθούν θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών και την 19-03-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 θα διεξαχθούν οι πρακτικές εξετάσεις αντίστοιχα.

Για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αίτηση, τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν, από την ως άνω ημερομηνία των εξετάσεων.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του υπ’ αριθ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Φ.Ε.Κ.:1151Β’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει