Επαφές για το υδατοδρόμιο  είχε ο δήμαρχος Αστυπάλαιας

Συνάντηση με τον πρόεδρο της εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια, με σκοπό τη διευθέτηση θεμάτων που σχετίζονται με την προσέγγιση υδροπλάνων στο νησί της Αστυπάλαιας, είχε ο δήμαρχος, Νικόλαος Κομηνέας.

Σημειώνεται ότι το σημείο που προτάθηκε είναι το λιμάνι του Πέρα Γυαλού, με εναλλακτική λύση το λιμάνι του Αγίου Ανδρέα.

Κλιμάκιο της εταιρείας, που επισκέφτηκε το νησί, εξέτασε τα δύο σημεία και τα ενέκρινε. Συνάντηση είχε και με τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (2η Υ.ΠΕ), Χρήστο Ροΐλο στην οποία οριστικοποιήθηκε η κατασκευή μόνωσης για τον θάλαμο ακτινολογικού μηχανήματος με το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε για εγκατάσταση και λειτουργία να είναι προς τα τέλη Απριλίου.