Δύο ιρλανδικές διαβάσεις μέχρι να γίνει η νέα γέφυρα

Με δύο ιρλανδικές διαβάσεις στην περιοχή του Χαρακιού θα βρεθεί προσωρινή λύση στο πρόβλημα της διέλευσης των οχημάτων μετά την κατεδάφιση της γέφυρας στον ποταμό Μάκκαρη.

Το θέμα που θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, αφορά την υπογραφή σύμβασης ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την περιφέρεια για τη διαπλάτυνση της υπάρχουσας ιρλανδικής διάβασης και την κατασκευή νέας σε άλλο σημείο της γύρω περιοχής ώστε να εξυπηρετεί καθεμία και ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Το έργο που χαρακτηρίζεται «στρατιωτικό» θα έχει συνολικό κόστος 674.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί, η επισκευή και διαπλάτυνση της υφιστάμενης ιρλανδικής διάβασης θα γίνει από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η κατασκευή της νέας διάβασης από την περιφέρεια.

Εξάλλου σήμερα πραγματοποιείται εκτάκτως πριν τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει η ανάθεση του έργου κατασκευής της νέας γέφυρας στον ποταμό Μάκκαρη, καθώς ολοκληρώθηκε πλέον από τη διεύθυνση τεχνικών έργων Δωδεκανήσου ο φάκελος για τη δημοπράτησή της.

Η εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος μελετών της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Νίκου Λυμπερόπουλου, σχετικά με το θέμα έχει ως εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι;
1. Στις 12-11-2019 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με έγγραφο προς τον Περιφερειάρχη, κ. Γεώργιο Χατζημάρκο επισήμανε λόγω της επικινδυνότητας της γέφυρας ως αναπόφευκτη τη διακοπή της κυκλοφορίας της γέφυρας Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) Ρόδου-Λίνδου επί του ποταμού Μάκκαρη, με τον άμεσο αποκλεισμό διέλευσης επί της εν λόγω γέφυρας και τη λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω παράπλευρου οδικού δικτύου.

2. Στις 12-11-2019 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων διενήργησε από κοινού αυτοψία με το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου προκειμένου να συνταχθεί σχετική μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-παράκαμψης της κυκλοφορίας της γέφυρας Μάκκαρη.

3. Στις 13-11-2019 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με την συνδρομή του Τμήματος Τροχαίας Δωδεκανήσου και κατόπιν εκδόσεως σχετικής απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, προς αντιμετώπιση τελείως έκτακτων περιστατικών, για την υποχρεωτική παράκαμψη της Γέφυρας του ποταμού Μάκκαρη επί της Εθνικής Οοδύ Ρόδου-Λίνδου, στη Χ.Θ. 36+000 προχώρησε στον πλήρη αποκλεισμό πεζών και οχημάτων επί της γέφυρας του ποταμού Μάκαρη.

4. Στις 13-11-2019 με την υπ’ αρ. πρωτ. 155354/1108/13-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΝ87ΛΞ-Σ4Η) Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγάιου, κηρύχτηκαν οι Δημοτικές Ενότητες Αφάντου και Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου σε κατάκταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας.
5. Στις 26-11-2019 μετά από έντονες βροχοπτώσεις κατά τις βραδινές ώρες, κατέρρευσε το ένα από τα τέσσερα ανοίγματα της γέφυρας του ποταμού Μάκαρη (Μ1-Μ2).

6. Στις 26-11-2019 με την υπ’ αρ. πρωτ. 8645/26-11-2019 (ΑΔΑ: 68Β146ΜΤΛΒ-9Τ6) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχτηκαν οι Δημοτικές Ενότητες Ρόδου, Ιαλυσού, Πεταλούδων, Καμείρου, Αταβύρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας.

7. Στις 31-12-2019 υπεγράφη η σύμβαση καθαίρεσης της γέφυρας του ποταμού Μάκκαρη και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών καθαίρεσης της κατεστραμμένης γέφυρας.
Και δεδομένου ότι:

1. H καταστροφή της γέφυρας του ποταμού αποκόπτει την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου, η οποία αποτελεί τον βασικό άξονα του νησιού της Ρόδου και εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο όγκο μετακινούμενων οχημάτων, ιδιαίτερα από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο εξαιτίας του αυξημένου,  λόγω της τουριστικής περιόδου, κυκλοφοριακού φόρτου που εμφανίζει το νησί της Ρόδου.

2. Το σύνολο των οχημάτων που κινούνται στον ανατολικό άξονα του νησιού, μέσω της Εθνικής Οδού, διέρχονται πλέον μέσω των οικισμών Μαλώνας και Μασσάρων με χρήση επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου, εξαιτίας της αναγκαίας παράκαμψης ως επακόλουθο της κατάρρευσης της γέφυρας του ποταμού Μάκκαρη, με αποτέλεσμα η κίνηση πεζών και οχημάτων να διενεργείται με δυσκολία. Επιπλέον, δεδομένης της αύξησης της κυκλοφορίας κατά την τουριστική περίοδο, αναμένεται μετά τον Απρίλιο του 2020, ραγδαία διόγκωση των προβλημάτων στην ομαλή κυκλοφοριακή ροή.

3. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα βαρέα οχήματα (άνω των 20 τόνων), η μετακίνησή τους από και προς τις Δημοτικές Ενότητες Λινδίων (οικισμοί Λίνδου, Καλάθου, Πυλώνας, Λάρδου, Λαέρμων, Βλυχών, Πεύκων) και της Νότιας Ρόδου (οικισμοί Ασκληπειό, Κιοτάρι, Γεννάδι, Βάτι, Προφύλια, Ίστριος, Απολακκιά, Αρνίθα, Λαχανιά, Μεσαναγρός, Κατταβιά) είναι πλέον ιδιαίτερα δυσχερής, καθόσον δεν επιτρέπεται να κινηθούν μέσω της παραπάνω παράκαμψης για λόγους αποφυγής υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου των υφιστάμενων ιταλικών γεφυρών.
4. Κατόπιν σχετικής κοινής αυτοψίας που διενεργήθηκε από τεχνικό κλιμάκιο του ΥΠ.ΕΘ.Α. και της Π.Ν.ΑΙ. διαπιστώθηκε η άμεση ανάγκη αποκατάστασης της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων δια μέσου του ποταμού Μάκκαρη στη ν. Ρόδο, λόγω κατάρρευσης της γέφυρας της Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου.

5. Για την κάλυψη των αναγκών και την επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίνεται αναγκαία η εξασφάλιση ταυτόχρονης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, δια μέσον δύο παράλληλων κλάδων, ανατολικού και δυτικού ως εξής:
α) ο ανατολικός κλάδος αφορά το υφιστάμενο οδικό δίκτυο που διέρχεται μέσω του οικισμού Χαράκι και συνδέει τους κυκλικούς κόμβους Μαλώνας και Μασσάρων της Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου.
β) και ο δυτικός κλάδος αφορά την κατασκευή νέας διάβασης που θα διέρχεται εγκάρσια του ποταμού Μάκκαρη και δυτικά παραπλεύρως της καθαιρεθείσας γέφυρας.

6. Η ως άνω αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων προϋποθέτει την υλοποίηση των εξής εργασιών:
α) για τον ανατολικό κλάδο την επισκευή-διαπλάτυνση της υφιστάμενης εγκάρσιας διάβασης (Ιρλανδικής) ρέματος «Μάκκαρη», προϋπλογισμού 74.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.).
β) για τον δυτικό κλάδο, την κατασκευή νέας εγκάρσιας διάβασης (ιρλανδικής) προϋπολογισμού 600.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Εισηγούμαστε την έγκριση του συνημμένου σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο το στρατιωτικό έργο:
α) Της επισκευής-διαπλάτυνσης της υφιστάμενης εγκάρσιας διάβασης (ιρλανδικής) ρέματος «Μάκκαρη»).
β) Της κατασκευής νέας εγκάρσιας διάβασης (ιρλανδικής) του ρέματος «Μάκκαρη».
Σημειώνεται ότι:

Η χρηματοδότηση του παραπάνω έργου θα γίνει εξ ολοκλήρου, από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έως του ποσού των εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (674.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Την εκπόνηση του συνόλου των μελετών του έργου θα αναλάβει η ΠΝΑΙ.

Την επισκευή-διαπλάτυνση της υφιστάμενης εγκάρσιας διάβασης (Ιρλανδικής) ρέματος «Μάκκαρη», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ θα αναλάβει το ΥΠΕΘΑ και την κατασκευή της νέας εγκάρσιας διάβασης (Ιρλανδική) του ρέματος «Μάκκαρη», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, θα αναλάβει η Π.Ν.ΑΙ.).
Λήξη ισχύος της προγραμματικής σύμβασης θεωρείται η ολοκλήρωση του έργου».