Μετρήσεις για τους ρύπους σε Σορωνή και Κατταβιά

Στη διενέργεια ειδικών περιβαλλοντικών μετρήσεων σε σταθμούς παραγωγής ετοιμάζεται να προχωρήσει η ΔΕΗ. Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν στους ΑΗΣ Καρδιάς, Αμυνταίου-Φιλώτα, Αγίου Δημητρίου, Λινοπεραμάτων, Αθερινόλακκου, Ρόδου και Νότιας Ρόδου.

Συγκεκριμένα, θα διεξαχθούν οι παρακάτω περιβαλλοντικές δειγματοληψίες και αναλύσεις στα καυσαέρια που διοχετεύονται στην καμινάδα των παραπάνω ΑΗΣ:
 – Δειγματοληψία και ανάλυση ιχνοστοιχείων (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
– Δειγματοληψία και ανάλυση Hg
– Δειγματοληψία και ανάλυση διοξινών/φουρανών (PCDD, PCDF)
– Δειγματοληψία και ανάλυση Υδροχλωρίου (HCl)
– Δειγματοληψία και ανάλυση Υδροφθορίου (HF)
– Δειγματοληψία/μέτρηση ολικών ΠΟΕ.

Οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις θα διεξαχθούν από το ανάδοχο του σχετικού έργου, που θα προκύψει από το διαγωνισμό που διεξάγει η ΔΕΗ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 28 Φεβρουαρίου.

Ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του διάστημα 12 μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης για το έργο, ώστε να ολοκληρώσει τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις.