Ηλεκτροκίνητα οχήματα στην Παλιά Πόλη θα διαθέσει η ΔΕΣ «ΡΟΔΑ»

Προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στον Δήμο Ρόδου και τη ΔΕΣ «ΡΟΔΑ» για την εκτέλεση μεταφορικού έργου με μηχανοκίνητα οχήματα εντός της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών, μετά την σχετική πρόταση που κατατέθηκε από τον Δήμο της Ρόδου.

Ο Πρόεδρος της Επιχείρησης κ. Τσίκκης Ν. Δημήτριος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέρερε μεταξύ άλλων ότι η απόφαση λαμβάνεται με γνώμονα:
Την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, τη συμπερίληψη της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco και την  πρόθεση του Δήμου Ρόδου, για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς το σύνολο των πολιτών και επισκεπτών της Μεσαιωνικής Πόλης.

Επίσης,  θα ληφθεί υπόψη, η  τήρηση των κυκλοφοριακών και κανονιστικών ρυθμίσεων που προβλέπονται και επικαιροποιούνται από το Δήμο Ρόδου και αφορούν τη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου.  Με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στη ΔΕΣ «ΡΟΔΑ» στις 19-02-2020 ο Δήμος,  αιτείται την παροχή συγκοινωνιακής υπηρεσίας με ηλεκτροκίνητα οχήματα εντός της Μεσαιωνικής Πόλης για τη θερινή περίοδο.  Το διοικητικό συμβούλιο,  όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, ενέκρινε την αποδοχή του αιτήματος του δήμου Ρόδου παρέχοντας προσωπικό με ηλεκτροκίνητα οχήματα για τη θερινή περίοδο.  Μέσα στις επόμενες μέρες, αναμένεται να ακολουθηθεί σχετική διαδικασία που θα καθοριζει επακριβώς τα δρομολόγια με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα εντός της μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου.

Φώτ:  Φίλιππος Φιλίππου