Στεφανής: Εξετάζεται η χρησιμότητα  των πλωτών φραγμάτων

Απαντήσεις στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου και τον βουλευτή Κωνσταντίνου Χήτα, έδωσε για την τοποθέτηση πλωτού προστατευτικού φράγματος στο Αιγαίο, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος τόνισε: «Η κυβέρνηση εξετάζει τη χρησιμότητα των πλωτών προστατευτικών φραγμάτων πιλοτικά και εφόσον αποδειχθούν αποτελεσματικά, τότε θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες περιοχές του Αιγαίου».

Παράλληλα, αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Ο υφυπουργός σημειώνει πως δεν επιβαρύνεται ο λειτουργικός προϋπολογισμός του ΓΕΣ, αφού η χρηματοδότηση της σύμβασης για την προμήθεια των πλωτών συστημάτων θα γίνει από πιστώσεις του Ε.Φ. 1011.701.0000000 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών» του προϋπολογισμού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2020.