Με απόφαση της Νομαρχίας ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές στη Ρόδο

ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟ Κ.Α.Β.Α ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Αφίκετο εις Ρόδον ο κ. Πιερράκος, διοικητής της 127ης Σμηναρχίας Αεροπορικής Βάσεως, συνοδευόμενος υπό του επισμηναγού Αγγελοπούλου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του ανθυποσμηναγού αρχιτέκτονος Λαμπάκη και του πολιτικού μηχανικού κ. Κεδικόγλου. Οι αφιχθέντες συνειργάσθησαν μετά του διοικητού του Α.Α. Ρόδου κ. Κοτούλα εν σχέσει προς την αξιοποίησιν του ενταύθα Κέντρου Αναψυχής εις το οποίον κατά την θερινήν περίοδον φιλοξενούνται αξιωματικοί της Βασιλικής Αεροπορίας μετά των οικογενειών των.

Η ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Ως ανεκοινώθη η Νέα Εποπτική Επιτροπή της Δημοσίας Βιβλιοθήκης Ρόδου κατηρτίσθη ως εξής:
Πρόεδρος: Μητροπολίτης Ρόδου
Μέλη: Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως, Έφορος Αρχαιοτήτων, Διευθυντής της Βιβλιοθήκης Γυμνασιάρχης του Βενετοκλείου Γυμνασίου και δημοσιογράφος κ. Εμμ. Καμπίχης.
Γενικός Γραμματεύς της εν λόγω επιτροπής ωρίσθη ο κ. Σταμ. Πινηγής.

ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Την Δευτέραν αφικνείται εις Ρόδον, προσκεκλημένος του Υπουργείου Προεδρείας Κυβερνήσεως, ο διάσημος Βρεττανός θεατρικός συγγραφεύς και κριτικός κ. Όσια Τρίλινγκ. Ούτος θα επισκεφθή τα αξιοθέατα της νήσου και θα αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας την Τρίτην. Κατά την διάρκειαν της ενταύθα παραμονής του ο κ. Τρίλινγκ θα ξεναγηθή υπό της Διευθύντριας του Τοπικού Γραφείου Τουρισμού κας. Σισμάνη, αποδίδεται δε ιδιαιτέρα προσοχή εις την φιλοξενίαν αυτού, διότι συνεργάζεται με τας εγκυροτέρας εφημερίδας του Λονδίνου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΑΚΚΙΟΥ
ΛΕΡΟΣ: (ιδ. ανταπόκρισις)
Ο Δήμαρχος της νήσου μας κ. Καρανικόλας ανακοίνωσεν ότι εντός του προσεχούς τετραμήνου και πάντως προ της ενάρξεως της τουριστικής περιόδου θα εκτελεσθή το έργον εκβαθύνσεως του λιμένος Λακκίου, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατόν το πλεύρισμα των ατμοπλοίων.
Επίσης ετόνισεν ότι συντόμως ο λιμήν θα εφοδιασθή δια γεφυροκλίμακος και δια ξυλίνων παραβλημάτων που θα διευκολύνουν τα πλοία και τους επιβάτας.

ΔΙ’ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΩΡΙΣΘΗ ΟΤΙ Θ’ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Δι’ αποφάσεως της Νομαρχίας καθωρίσθη ότι επιτρέπεται το άνοιγμα των καταστημάτων νεωτερισμών και τουριστικών ειδών καθ’ εκάστην Κυριακήν και κατά τας ώρας 10-12, καθ. Το μέτρον ελήφθη προς διευκόλυνσιν των τουριστών και των επισκεπτών της Ρόδου.

ΠΟΛΛΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΥΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Την Καθαράν Δευτέραν θα πραγματοποιηθούν δύο οργανωμέναι εκδρομαί, με συμμετοχήν πολλών συμπολιτών, υπό του Τμήματος Ρόδου της Περιηγητικής Λέσχης και υπό του Φυσιολατρικού Ομίλου Ρόδου.
Εκ των μέχρι χθες δηλώσεων εις την εκδρομήν του Φυσιολατρικού προς Λίνδον θα μετάσχουν 100 περίπου άτομα και εις την εκδρομήν της Περιηγητικής προς Χαράκι θα μετάσχουν 110 άτομα. Επίσης την Καθαράν Δευτέραν θα εκδράμουν ανά τα αξιοθέατα της υπαίθρου οι αφικνούμενοι αύριον 30 εκδρομείς της Περιηγητικής Λέσχης Αθηνών. Εκδρομάς θα πραγματοποιήσουν την Καθαράν Δευτέραν και διάφορα προσκοπικά τμήματα.