Λεξιστορείν: Η αγχόνη!

Αγχόνη ονομάζουμε  το σκοινί με θηλιά που χρησιμοποιούνταν για να προκαλέσει τον θάνατο ενός καταδίκου.

Πρόκειται για  ένα ουσιαστικό που ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα άγχω  = πιέζω δυνατά, σφίγγω, στραγγαλίζω.