Με μια χειρουργική αίθουσα θα λειτουργεί το νοσοκομείο της Ρόδου από τη Δευτέρα

Ελάχιστοι είναι πλέον οι αναισθησιολόγοι που εκτελούν υπηρεσίες  στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Ρόδου, καθώς από τους 9 που υπηρετούσαν πριν από αρκετά χρόνια απέμειναν μόνο τρεις.

Από τη Δευτέρα ο αριθμός αυτός αναμένεται να μειωθεί ακόμα περισσότερο,  καθώς η μία από τους τρεις γιατρούς θα βρίσκεται σε άδεια, με αποτέλεσμα αυτομάτως να μειωθεί ο αριθμός των προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων.

Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου, επισημαίνουν ότι αυτό που απαιτείται είναι να δρομολογηθεί γρήγορα διαδικασία προσλήψεων ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, έτσι ώστε το νοσοκομείο της Ρόδου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις όποιες ανάγκες παρουσιαστοούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Για τον λόγο αυτό, έχει προταθεί να προχωρήσει άμεσα κατεπείγουσα διαδικασία προσλήψεων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στα τμήματα και στις κλινικές που απαιτείται.