Ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε» στη Ρόδο

ΤΑ «ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ» ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΔΙΑ Ν’ ΑΡΧΙΣΗ ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 

- Μια ανασκόπησις του τι έγινε και τι είναι γνωστόν - Αναμένονται ήδη οι πρωταγωνισταί

Σε λίγες ημέρες αρχίζει στη Ρόδο το «γύρισμα» της μεγάλης κινηματογραφικής ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» την οποίαν από αρκετών μηνών προετοίμασε ο Αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός κ. Φόρμαν με τη συμπαράσταση και με κάθε είδους διευκόλυνσιν εκ μέρους της Κυβερνήσεως.

Το θέμα της ταινίας αυτής είναι ένα ηρωικό επεισόδιο του Β! Παγκοσμίου Πολέμου - πιο συγκεκριμένα, μια επιχείρηση Ελλήνων και Βρεττανών Κομμάντος εναντίον του οχυρωμένου από τους Χιτλερικούς φανταστικού νησιού «Ναβαρόνε» - Το φιλμ δε, θα είναι έγχρωμο και σινεμασκόπ διαρκείας τριών ωρών και θα εκμεταλλευθή όλες τις φυσικές ομορφιές της Ελλάδος και κατά μέγιστο ποσοστό της Ρόδου, η οποία θα είναι το υποθετικό νησί των επιχειρήσεων.

Για το γύρισμα της ταινίας αυτής, που θα απαιτήση δαπάνη 6 εκατομμυρίων δολλαρίων, έχουν ήδη φθάσει στη Ρόδο 150 τεχνικοί, Βρεττανοί οι περισσότεροι, οι οποίοι με τη βοήθειαν Ροδίων ειδικών έχουν ετοιμάσει στις δημοτικές τεχνικές σχολές Ρόδου και σε διάφορες τοποθεσίες της πόλεως και της υπαίθρου ποικίλα σκηνικά, γύψινα κανόνια και άλλα χρήσιμα αντικείμενα. Επίσης έχουν φθάσει 181 αξιωματικοί και άνδρες του Ελληνικού Στρατού, μετεφέρθησαν τανκς, κανόνια, αυτοκίνητα και ένα αεροπλάνο και έγιναν συνεννοήσεις με τις τοπικές στρατιωτικές υπηρεσίες - προκειμένου οι άνδρες και τα μέσα να χρησιμοποιηθούν στις πολεμικές σκηνές της ταινίας.

Παράλληλα, ο κ. Φόρμαν, μαζί με τον διευθυντή παραγωγής κ. Φορ, τον σκηνοθέτη ΜακΚέντρικ και τους Έλληνες βοηθούς του, έχουν ξεχωρίσει 50 σημεία της Ρόδου και της υπαίθρου για το γύρισμα σκηνών, σε μερικά δε εξ αυτών, όπως στην Κάλαθο, έχουν κατασκευασθή ήδη κάστρα και άλλα σκηνικά, ενώ αλλού, όπως στην Κάμειρο, στη Λίνδο και λοιπά, έγιναν τοπογραφικά σχέδια και καταρτίσθηκαν επιτελικά προγράμματα για το πώς και πότε θα γίνουν οι προβλεπόμενες αποβατικές επιχειρήσεις.

Πρέπει να αναφερθή ότι εδώ και λίγες ημέρες κινηματογραφικά συνεργεία «εγύρισαν» μερικές δευτερεύουσες σκηνές, όπως παραδείγματος χάριν στο Εμπορικό λιμάνι, όπου προσθαλασσώθηκε υδροπλάνο και απεβίβασε κομμάντος.

Επίσης έγιναν συνεννοήσεις και με τις πολιτικές αρχές, για το γύρισμα σκηνών οδομαχιών στην παλιά πόλη της Ρόδου και στιγμιοτύπων θριαμβευτικής παρελάσεως στην παραλιακή λεωφόρο Μανδρακίου αλλά οι σκηνές πολέμου και οι άλλες με τους πρωταγωνιστάς θ’αρχίσουν να γυρίζονται κατά τα τέλη Μαρτίου και θα συνεχισθούν επί δύο ή τρεις μήνες.

Οι πρωταγωνισταί, όλοι διαλεχτοί, θα είναι, ως γνωστόν, ο Γκρέγκορυ Πεκ, ο Άντονυ Κουήν, ο Ντέηβιντ Νίβεν, ο Άντονυ Κουέηλ, η Ειρήνη Παπά και η Τζία Σκάλα, αναμένονται δε να φθάσουν στη Ρόδο μέχρι την 15ην τρέχοντος.

Αξίζει επίσης ν’ αναφερθή ότι καθ’ όλον τον Μάρτιο θα βρίσκονται στα Ροδιακά ύδατα 19 αμερικανικά πολεμικά πλοία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για ορισμένες ναυτικές σκηνές, ενώ οι πεζοναύτες που θα επιβαίνουν θα μετάσχουν των εικονικών αποβατικών επιχειρήσεων. Όσον αφορά τη συμμετοχή Ελλήνων, ανηγγέλθη ήδη ότι προσελήφθη  η δις Πέτυ Πανδή και ότι εκτός των εκατοντάδων τεχνικών και εργατών, θα προσληφθούν και πολλοί για ρόλους φιγκυράν.

Τέλος πρέπει να αναφερθή ότι ο κ. Φόρμαν για να τιμήση και να ευχαριστήση την Ελληνική Κυβέρνηση θα δώση δεξίωση εντός του Μαρτίου στη Ρόδο, κατά την οποίαν θα παραστούν ο Υπουργός Βιομηχανίας κ. Μάρτης και άλλοι επίσημοι, καθώς και εκπρόσωποι των αρχών του νησιού μας, που χάρις στα προσόντα του θα προβληθή διεθνώς.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ
ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ

Σήμερον εις άπαντα τα Σχολεία Ανωτέρας, Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως θα λάβουν χώραν τελεταί επί τη μεθαυριανή επετείω της Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου. Αύριον την 11ην πρωινήν θα λάβη χώραν κατάθεσις στεφάνων εις τον Βωμόν της Πατρίδος και εις το Μνημείον του Παπά και Διδασκάλου υφ’ όλων των Σχολείων. Την 8ην πρωινήν της Δευτέρας υπό τμήματος της Χωροφυλακής και της Φιλαρμονικής του Δήμου θα λάβη χώραν η έπαρσις εις τον ιστόν του Βωμού της Πατρίδος της Ιστορικής Σημαίας του Βασιλικού Ελληνικού Προξενείου εν Δωδεκάνησον κατά την κατοχήν.

Εν συνεχεία η Φιλαρμονική του Δήμου θα περιέλθη τας οδούς της πόλεως παιανίζουσα θούρια. Την 10:30 π.μ. εις τον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού παρουσία των Αρχών θα ψαλή δοξολογία μετά το πέρας της οποίας  ο Θεολόγος καθηγητής Ε. Μπακίρης θα εκφωνήση τον Πανηγυρικόν της ημέρας. Τέλος υπό του Νομαρχούντος θα κατατεθή στέφανος εις τον Βωμόν της Πατρίδος.