Λεξιστορείν: Το εφαλτήριο!

Ως εφαλτήριο ονομάζουμε το όργανο γυμναστικής που χρησιμοποιείται για τις υπερπηδήσεις αθλητών, αλλά και μεταφορικά μια ενέργεια ή κατάσταση που χρησιμοποιείται για την πρόοδο και την άνοδο ενός ανθρώπου.

Ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαίο ρήμα εφάλλομαι= αναπηδώ.