Λεξιστορείν:  Η κατακλείδα!

Ως κατακλείδα χαρακτηρίζουμε το τελευταίο κομμάτι, τον επίλογο  ενός προφορικού ή γραπτού λόγου.

Η λέξη χρησιμοποιείται και στην έκφραση «εν κατακλείδι» = τελειώνοντας.

Ετυμολογικά πρόκειται για σύνθετη λέξη από τις λέξεις «κατά + κλεις (=το κλειδί)» με πρώτη σημασία « το εργαλείο που κλείδωνε την πόρτα». Έτσι κι η κατακλείδα «κλειδώνει» ένα κείμενο, προφορικό ή γραπτό.