Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του «Αστέρα» απεργούν για μια... Γερμανίδα

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΘΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΔ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ «ΑΣΤΕΡΟΣ» ΔΙΑ ΜΙΑΝ... ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ

Χθες επραγματοποιήθη έκτακτος Γενική Συνέλευσις της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων και απεφασίσθη η κάθοδος εις 24ωρον απεργίαν από της πρωΐας του Σαββάτου όλων των ξενοδοχϋπαλλήλων του «Αστέρος».

Θέμα της Συνελεύσεως ήτο η παραίτησις του διευθυντού των ενταύθα ξενοδοχείων κ. Ριζοπούλου, η οποία επεβλήθη κατόπιν της επιμονής του «Αστέρος» να επιβάλη εις την διεύθυνσιν μίαν νεαράν Γερμανίδα άγνωστον διά ποίον λόγον.

Η απεργία θα έχη τον χαρακτήρα προειδοποιήσεως, θα μετάσχουν δε αυτής οι ξενοδοχοϋπάλληλοι των ξενοδοχείων «Ρόδων», «Θέρμαι» και «Λίνδος» και του κέντρου «Ακταίον».

ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ
Χθες επραγματοποιήθη εις την κοινότητα Παραδεισίου προβολή ταινίας εις τον κινηματογράφον Ανάστασου, παραχωρηθείσης υπό του κ. Βαρδαούλλη, υπέρ της προικοδοτήσεως απόρων κορασίδων. Η οργάνωσις της παραστάσεως εγένετο υπό της Υποεπιτροπής Προικοδοτήσεως Παραδεισίου.

ΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΕΝΤΑΥΘΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΣ
Ως ανεκοινώθη οι ευρισκόμενοι εις Ρόδον Έλληνες στρατιώται οι οποίοι μετέχουν εις το γύρισμα της ταινίας «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε» θα αναχωρήσουν εκ Ρόδου εις δύο κλιμάκια.

Το πρώτον θα αναχωρήση την 18ην τρέχοντος το δε δεύτερον την 18ην Απριλίου.

Εξ άλλου χθες διά του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο Αμερικανός ηθοποιός Άλμπερτ Λίεβεν, ο οποίος θα μετάσχη εις την εν λόγω ταινίαν εις δευτερεύοντα ρόλον.

ΟΠΛΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΙΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΝ
Ως ανεκοινώθη η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απεφάσισε την ίδρυσιν εις Ρόδον Σκοπευτηρίου το οποίον κατά πάσαν πιθανότητα θα εγκατασταθή εις το Εθνικόν Στάδιον. Ήδη αποστέλλονται όπλα και τα λοιπά όργανα προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αρχίσουν προπονήσεις.

ΘΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΘΗ ΚΤΙΡΙΟΝ ΕΙΣ ΜΑΡΙΤΣΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΙΝ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ
Ως ανεκοινώθη, υπό του Υπουργείου Προνοίας διετάχθη ο Νομομηχανικός Ρόδου όπως καταρτίση μελέτη διά την διαρρύθμισιν κτιρίου ευρισκομένου εις την Κοινότητα Μαριτσών εις το οποίον κατά σχετικάς πληροφορίας θα στεγασθή το ίδρυμα Ανιάτων Παίδων.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ ΣΥΝΕΔΟΙ
Χθες την μεσημβρίαν αφίκοντο εις Ρόδον τα μέλη του Διεθνούς Συνεδρίου Τουριστικών Γραφείων, με επικεφαλής τον  Ολλανδόν Υφυπουργόν Οικονομικών. Οι αφιχθέντες επεσκέφθησαν μερίμνη του ενταύθα γραφείου του ΕΟΤ διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως και το απόγευμα εξέδραμον εις Λίνδο. Σήμερον επίσης θα επισκεφθούν τα αξιοθέατα της πόλεως. Ούτοι θα αναχωρήσουν σήμερον την μεσημβρίαν αεροπορικώς επιστρέφοντες εις Αθήνας.