Λεξιστορείν:  Το ναυπηγείο!

Ως ναυπηγείο χαρακτηρίζουμε το χώρο και τις εγκαταστάσεις όπου δημιουργούνται ή επισκευάζονται πλοία εμπορικά και πολεμικά.

Ετυμολογικά πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό την αρχαία λέξη ναυς = το πλοίο και β’ συνθετικό το ρήμα πήγνυμι = στερεώνω, κάνω κάτι σταθερό.