Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προστασία των slots των αεροπορικών εταιρειών

Ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που θα προστατεύσει τους αερομεταφορείς από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού, όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης slots, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πλαίσιο στοχεύει να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης ιδιαίτερα στους μικρούς αερομεταφορείς ενώ θα μειώσει και τις εκπομπές στο περιβάλλον με την αποφυγή των «πτήσεων-φαντάσματα» χωρίς επιβάτες τις οποίες αναγκάζονται να πραγματοποιούν οι εταιρίες αυτή την περίοδο προκειμένου να μη χάσουν τα slots.

Δεδομένης της επείγουσας κατάστασης, η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα τη νομοθετική της πρόταση και καλεί το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να την υιοθετήσουν, δήλωσε η Επίτροπος Μεταφορών, Adina Vălean.Τα slots των αεροδρομίων είναι το δικαίωμα ενός αεροσκάφους να απογειωθεί ή να προσγειωθεί σε αυτό σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Οι αερομεταφορείς, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, χάνουν τα slots τους εάν δεν αξιοποιήσουν το 80% εξ αυτών που διαθέτουν.