Ξεκινούν τα έργα συντήρησης του βασικού οδικού δικτύου του Καστελορίζου

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά της και της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους Δήμους των μικρών νησιών, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση ύψους 495.489,99 € για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδών από Κεντρικό Λιμάνι προς Πλατεία Παναγιάς, προς Μανδράκι και προς Αεροδρόμιο Δήμου Μεγίστης», η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα.

Σκοπός υλοποίησης του έργου είναι οι εργασίες συντήρησης για την αποκατάσταση και επαναφορά στην προτέρα κατάσταση, των κυριότερων αρτηριών που αφορούν το υφιστάμενο οδικό δίκτυο του Καστελορίζου.

Οι εν λόγω εργασίες συντήρησης κρίνονται απαραίτητες για την επαναφορά της λειτουργικότητας αλλά και της οδικής ασφάλειας των χρηστών των κυριότερων οδικών αρτηριών του νησιού, ήτοι των οδών που οδηγούν από τον βασικό οικισμό του νησιού – Κεντρικό Λιμάνι προς το Αεροδρόμιο (συνολικού μήκους περί των 2.450m) και από το Κεντρικό Λιμάνι προς το Μανδράκι (συνολικού μήκους περί των 1.175m).

Παράλληλα προβλέπονται και εργασίες συντήρησης στην οδό που οδηγεί από την προβλήτα του Κεντρικού Λιμανιού προς την πλατεία Παναγιάς (συνολικού μήκους περί των 485m) αλλά και σε δυο (2) τμήματα της τσιμεντοστρωμένης οδού που οδηγεί από τη διασταύρωση από Κεντρικό Λιμάνι προς Αεροδρόμιο προς Αγ. Γεώργιο (συνολικού μήκους περί των 140m).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Φορέας κατασκευής είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας, μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Μεγίστης.