Διά περιφοράς θα συνεδριάσει  η οικονομική επιτροπή του δήμου Ρόδου

Την ερχόμενη Παρασκευή 20 Μαρτίου με την διά περιφοράς διαδικασία, πρόκειται να συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή του δήμου, η οποία θα ασχοληθεί με θέματα και ζητήματα που αφορούν την τρέχουσα δραστηριότητά του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου με αρ. 610/27-2-2020.

2. Έγκριση διάφορων εφέσεων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ για την παράστασή του, στην εκδίκασή τους.

3. Έγκριση συμβιβασμού του Δήμου Ρόδου με την εταιρεία “HELLASOD GROUP S.A.” για την προμήθεια πάγκων και αναπληρωματικών και αναδιπλούμενων καθισμάτων γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Γήπεδο «Διαγόρας Ρόδου».

4. Έγκριση συμβιβασμού του Δήμου Ρόδου με τον Ελεύθερο Παναγιωτάκη του Βασιλείου για την αποκατάσταση ζημιάς στο αυτοκίνητό του από αναδυόμενη μπάρα.

5. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των Ο.Τ.Α.

6. Έγκριση αιτημάτων οφειλετών υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τον Ν. 4611/2019 (Σύνολο εισηγήσεων 14).

7. Διαγραφή διάφορων οφειλών (Σύνολο εισηγήσεων 4).

8. Έγκριση πρακτικών επιτροπής δημόσιου, συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ».

9. Έγκριση πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος του δημόσιου, συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020».

10. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων και συγκρότηση της επιτροπής καλής εκτέλεσης για τη διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».

11. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020».

12. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του δημόσιου, συνοπτικού διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020».

13. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του δημόσιου, συνοπτικού διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ».

14. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων δημόσιου, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτων των ορίων, για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020».

15. Έγκριση πρακτικών (δικαιολογητικά-τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) για την υπηρεσία «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ».

16. Ορισμός Δικαστικού επιμελητή για τη διοικητική αποβολή της εταιρείας, με την επωνυμία «Ε. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ-Ι. ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» (Πλατεία Κουντουριώτη αρ. 9).

17. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ».

18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ».

19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».

20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ».

21. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»

22. Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ».

23. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ».

24. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ»

25. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙ ΕΩΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ».

26. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙ ΕΩΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ».

27. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ».

28. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ».

29. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ».

30. ‘Εγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 3ου και 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».

31. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 3ου και 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».

32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΝΙ».

33. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ (προϋπολογισμού 7.970,51 με ΦΠΑ)».

34. ‘Εγκριση για την απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ» (προϋπολογισμού 37.000 με ΦΠΑ)».

35. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ (προϋπολογισμού 56.500 με ΦΠΑ)».

36. Έγκριση για την αλλαγή ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ»

37. Παράταση χρονοδιαγράμματος παραδοτέων Έργου «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ 2014-2020».

38. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ».

39. ‘Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΙΣΘΗΝΙΟΥ».

40. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών και υπηρεσιών της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων για το έτος 2020.

41. Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Ρόδου Α’ φάσης έτους 2020.

42. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».

43. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου ιατρών (Παιδιάτρων) για τους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΚΔΑΠ».

44. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού-νέα πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020».

45. Εξειδίκευση Κ.Α. 15-6473.0001 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ευπαθών ομάδων του νησιού μας για το Πάσχα 2020, ποσού 24.800,00 ευρώ με ΦΠΑ.

46. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαγωνισμών της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για το έτος 2020.

47. Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών τακτικής απολύμανσης δημοτικών καταστημάτων (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016).

48. Έγκριση Απολογισμού οικ. διαχείρισης 2019, του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την αρ. 10/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

49. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την αρ. 11/2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.