Ακυρώθηκε πρόστιμο 21.000 ευρώ για ανασφάλιστη εργασία στη Ρόδο

Πρόστιμο ύψους άνω των 21.000 ευρώ επέβαλε το ΙΚΑ για ανασφάλιστη εργασία, οι εμπλεκόμενοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου (Τμήμα 1ο Μονομελές), με απόφασή του το εξάλειψε!

Η υπόθεση αφορά την απασχόληση σε κοινοπραξία επιτηδευμάτων εκμετάλλευσης παραλίας δύο ατόμων, τα οποία όταν έγινε έλεγχος από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ δεν συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα προσωπικού και δεν ήταν ασφαλισμένα, με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο ύψους άνω των 21.000 ευρώ. 

Ωστόσο η κοινοπραξία δια του δικηγόρου γραφείου του κ. Μιχάλη Κόκκινου και του δικηγόρου της κ. Ιωάννη Κοκκινογένη , προσέφυγε στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου (Τμήμα 1ο Μονομελές) με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί το πρόστιμο, αίτημα το οποίο και έγινε αποδεκτό.

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 το πρωί, όταν υπάλληλοι του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Ρόδου διενήργησαν έλεγχο και βρέθηκαν να εργάζονται δύο άτομα χωρίς να αναγράφονται στον πίνακα προσωπικού.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 21.598 ευρώ (10.550 για κάθε εργαζόμενο και 500 ευρώ επειδή δεν τηρούσε τον ισχύοντα πίνακα προσωπικού).

Ωστόσο η κοινοπραξία προσέφυγε δια του δικηγόρου κ. Κοκκινογένη στη δικαιοσύνη με προσφυγή που κατέθεσε τον Δεκέμβριο του 2015, ζητώντας να ακυρωθεί το εν λόγω πρόστιμο.

Μεταξύ άλλων αναφέρονταν στην προσφυγή πως οι δύο εργαζόμενοι ασχολούνταν με σύμβαση έργου και όχι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και επομένως η κοινοπραξία δεν είχε υποχρέωση να τους καταχωρήσει σε πίνακα προσωπικού.

Μάλιστα από τον Ιούνιο του 2015 είχε συνταχθεί, είχε υπογραφεί και είχε κατατεθεί ιδιωτικό συμφωνητικό – σύμβαση ανάθεσης έργου μεταξύ των δύο εργαζομένων και της κοινοπραξίας, στο οποίο και αναγράφονταν αναλυτικά οι εργασιακές υποχρεώσεις των δύο ατόμων. Από αυτό προέκυπτε ότι αφενός ήταν ασφαλισμένοι σε άλλα ταμεία και αφετέρου επειδή ακριβώς επρόκειτο για σύμβαση έργου και όχι για εξαρτημένη εργασία, η κοινοπραξία δεν υποχρεούνταν να τους έχει ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου (Τμήμα 1ο Μονομελές) εξετάζοντας όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, έκανε δεκτή την προσφυγή, και με την απόφαση που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ρόδου, διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, και απαλλάσσει την κοινοπραξία από τα δικαστικά έξοδα.